1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. พันธมิตร
 6. >
 7. สำรวจพื้นที่เงินคืน

สำรวจพื้นที่เงินคืน

พื้นที่ของเงินคืนประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน และคุณสมบัติที่จำเป็นในการจัดการระบบการคืนเงินให้กับพันธมิตรทั้งหมดใน โปรแกรมโบรกเกอร์ผู้แนะนำ

วิธีค้นหาพื้นที่ของเงินคืน:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังหน้า Back Office ของคุณ
 2. ไปยังส่วน พันธมิตร
 3. เลือก เงินคืน จากเมนู

พื้นที่ของเงินคืนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

 • รายชื่อลูกค้า
 • ประวัติการคืนเงิน

รายชื่อลูกค้า

Image

ส่วน รายชื่อลูกค้า แสดงรายการบัญชีลูกค้าทั้งหมด และมีเครื่องมือในการมอบหมายเงินคืนให้กับลูกค้า

ที่นี่ คุณสามารถค้นหา:

 • รวมลูกค้า: นี่แสดงจำนวนลูกค้าทั้งหมดภายใต้บัญชี IB
 • รวมบัญชีของลูกค้า: นี่แสดงจำนวนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าทั้งหมดภายใต้บัญชี IB
 • บัญชีที่มีการกำหนดเงินคืน: นี่แสดงจำนวนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าภายใต้บัญชี IB ที่มีการกำหนดเงินคืน
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรทั้งหมดที่ได้รับจากบัญชีลูกค้า (USD)
 • เงินคืนที่จ่ายแล้ว: แสดงเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายให้กับลูกค้า (USD)

ตัวกรอง:

Image
 • รหัสลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า สามารถเลือกลูกค้าได้หลายคน ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้า สามารถเลือกบัญชีซื้อขายได้หลายบัญชี ตามค่าเริ่มต้น บัญชีการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • ประเภทบัญชีของลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเภทบัญชี สามารถเลือกประเภทบัญชีได้หลายประเภท ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • ระยะเวลาการลงทะเบียนบัญชี: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่ลงทะเบียนบัญชี
 • ประเทศลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเทศของลูกค้า สามารถเลือกได้หลายประเทศ จะแสดงทุกประเทศตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองต่าง ๆ ได้หลายรายการพร้อมกัน โดยคลิกที่ ใช้งาน เพื่อใช้ตัวกรอง หรือรีเซ็ตเพื่อลบตัวกรองทั้งหมด

ข้อมูล:

Image
 • รหัสลูกค้า: แสดงหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
 • % เงินคืน: แสดงอัตราการคืนเงินที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีลูกค้า
 • ปริมาณ: แสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดโดยลูกค้าในบัญชีนี้เป็นล็อต หรือล้าน USD และคลิกบนล็อต หรือจำนวนเพื่อสลับระหว่างสองค่านี้ ล็อตจะแสดงตามค่าเริ่มต้น
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรทั้งหมดที่ได้รับจากบัญชีของลูกค้า (USD)
 • เงินคืน: แสดงเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายให้กับลูกค้า (USD)
 • ประเภทบัญชี: แสดงประเภทบัญชีของลูกค้า
 • วันที่ลงทะเบียนบัญชี: แสดงวันที่สร้างบัญชีของลูกค้า
 • ประเทศลูกค้า: แสดงประเทศที่ลงทะเบียนของลูกค้า
 • ดูประวัติการคืนเงิน: สิ่งนี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังส่วนประวัติการคืนเงินที่ถูกกรองตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้าที่เลือก

ประวัติการคืนเงิน

Image

ส่วน ประวัติการคืนเงิน ให้ข้อมูลประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับเงินคืนที่จ่ายแล้วให้กับลูกค้าของคุณ

 • กำไร: จำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าในสกุลเงิน USD ภายในระยะเวลาที่เลือก
 • เงินคืนที่ชำระแล้ว: จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายเป็น USD ภายในระยะเวลาที่เลือก

ตัวกรอง:

Image
 • ระยะเวลาการชำระเงิน: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่ชำระเงินคืนแล้ว เลือกวันที่ 2 ซึ่งจะกรองผลลัพธ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด สามารถเลือกได้เฉพาะวันที่ปัจจุบัน และอดีตเท่านั้น
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองตามบัญชีซื้อขายของลูกค้า หรือบัญชีซื้อขายหลายบัญชี
 • รหัสลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า หรือรหัสลูกค้าหลายรายการ

ข้อมูล:

Image
 • วันที่ชำระเงิน: แสดงวันที่สถานะเงินคืนเปลี่ยนเป็นสถานะชำระเงินแล้ว
 • % เงินคืน: แสดงอัตราการคืนเงินที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีลูกค้า
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
 • ปริมาณ: แสดงปริมาณการซื้อขายของลูกค้าเป็นล็อต หรือล้าน USD ล็อตจะแสดงตามค่าเริ่มต้น
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากบัญชีลูกค้า
 • เงินคืน: แสดงเงินคืน IB ที่จ่ายให้กับลูกค้าในวันที่แสดงในคอลัมน์วันที่ชำระเงิน (USD)
 • สถานะ: แสดงสถานะปัจจุบันของเงินคืนที่ได้รับ รวมถึง กำลังประมวลผล ชำระเงินแล้ว และข้อผิดพลาด