การฝากเงินและการถอนเงิน

ตัวเลือกการฝากเงิน สกุลเงินที่ใช้ได้ จำนวนเงินต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ ฝากเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด
ธนาคาร ภายในประเทศ
Thai Local Banks THB 10 USD 15,000 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Thai QR codes (Promptpay) THB 10 USD 1,550 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
บัตรเครดิต ธนาคารทั่วโลก
Mastercard EUR, USD 10 USD
10 EUR
10,000 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Visa EUR, USD 10 USD
10 EUR
10,000 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 100 USD 50,000 USD 0% 1-6 วันทำการของธนาคาร ฝากเงิน
กระเป๋าสตางค์ทั่วโลก
Skrill EUR, USD 10 USD 0% ภายใน 5 นาที ฝากเงิน
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 10 USD 0% ภายใน 5 นาที ฝากเงิน
Perfect Money EUR, USD 10 USD 0% ภายใน 5 นาที ฝากเงิน
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 10 USD 0% ภายใน 5 นาที ฝากเงิน
Airtm USD 10 USD 2,500 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
สกุลเงินดิจิตอล
Bitcoin BTC 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Bitcoin Cash BCH 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Ethereum ETH 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
USD Coin USDC 15 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Tether USDT 15 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
BUSD BUSD 15 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Binance Coin BNB 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Dogecoin DOGE 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
Litecoin LTC 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
XRP XRP 30 USD 0% ภายใน 30 นาที ฝากเงิน
ตัวเลือกการถอนเงิน สกุลเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวนเงินต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ ถอนเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด
ธนาคาร ภายในประเทศ
Thai Local Banks THB 350 THB 500,000 THB 0% ภายใน 2 ชั่วโมง ถอนเงิน
บัตรเครดิต ธนาคารทั่วโลก
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
0% 1-2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
0% 1-2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 500 USD 50,000 USD 0% 1-6 วันทำการของธนาคาร ถอนเงิน
กระเป๋าสตางค์ทั่วโลก
Skrill EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 ชั่วโมง ถอนเงิน
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 5 EUR
5 USD
8,500 EUR
10,000 USD
0% 1-2 ชั่วโมง ถอนเงิน
Perfect Money EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 ชั่วโมง ถอนเงิน
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 10 USD 0% 1-2 ชั่วโมง ถอนเงิน
Airtm USD 5 USD 2,500 USD 0% 1-2 ชั่วโมง ถอนเงิน
สกุลเงินดิจิตอล
Bitcoin BTC 0.001 BTC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Bitcoin Cash BCH 0.102 BCH 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Ethereum ETH 0.015 ETH 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Tether USD USDT 10 USDT 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
USD Coin USDC 10 USDC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
BUSD BUSD 10 BUSD 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Binance Coin BNB 0.125 BNB 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Dogecoin DOGE 443 DOGE 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
Litecoin LTC 0.3 LTC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน
XRP XRP 62 XRP 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1-3 ชั่วโมง ถอนเงิน

1 1-2 ชั่วโมงในเวลาทำการของแผนกการเงิน เวลาดำเนินการตามปกติคือสูงสุดเจ็ดวันทำการของธนาคาร