การฝากเงินและการถอนเงิน

ตัวเลือกการฝากเงิน สกุลเงินที่ใช้ได้ จำนวนเงินต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ ฝากเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด JustMarkets ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
ธนาคาร ภายในประเทศ
Thai Local Banks THB 5 USD 15,000 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Thai QR codes (Promptpay) THB 5 USD 1,550 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
บัตรเครดิต ธนาคารทั่วโลก
Mastercard EUR, USD 5 USD 10,000 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Visa EUR, USD 5 USD 10,000 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
กระเป๋าสตางค์ทั่วโลก
Skrill EUR, USD 5 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Perfect Money EUR, USD 5 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
Airtm USD 5 USD 2,500 USD 0% ทันที ทันที ฝากเงิน
สกุลเงินดิจิตอล
Bitcoin BTC 7 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Bitcoin Cash BCH 5 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Ethereum ETH 7 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
USD Coin USDC 11 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Tether USDT 11 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
BUSD BUSD 11 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Binance Coin BNB 5 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Dogecoin DOGE 5 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
Litecoin LTC 5 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
XRP XRP 7 USD 0% ทันที 1–3 ชั่วโมง ฝากเงิน
ตัวเลือกการถอนเงิน สกุลเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวนเงินต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ ถอนเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด JustMarkets ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
ธนาคาร ภายในประเทศ
Thai Local Banks THB 500 THB 500,000 THB 0% 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
บัตรเครดิต ธนาคารทั่วโลก
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
0% 1–2 ชั่วโมง1 4–10 วันทำการของธนาคาร ถอนเงิน
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
0% 1–2 ชั่วโมง1 4–10 วันทำการของธนาคาร ถอนเงิน
กระเป๋าสตางค์ทั่วโลก
Skrill EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 ชั่วโมง1 ทันที ถอนเงิน
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1 EUR
1 USD
8,500 EUR
10,000 USD
0% 1–2 ชั่วโมง1 ทันที ถอนเงิน
Perfect Money EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 ชั่วโมง1 ทันที ถอนเงิน
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% 1–2 ชั่วโมง1 ทันที ถอนเงิน
Airtm USD 1 USD 2,500 USD 0% 1–2 ชั่วโมง1 ทันที ถอนเงิน
สกุลเงินดิจิตอล
Bitcoin BTC 0.0015 BTC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Bitcoin Cash BCH 0.05 BCH 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Ethereum ETH 0.06 ETH 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Tether USD USDT 51 USDT 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
USD Coin USDC 30 USDC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
BUSD BUSD 50 BUSD 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Binance Coin BNB 0.04 BNB 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Dogecoin DOGE 100 DOGE 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
Litecoin LTC 0.15 LTC 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน
XRP XRP 75 XRP 0% + ค่าธรรมเนียมบล็อกเชน 1–2 ชั่วโมง1 1–2 ชั่วโมง1 ถอนเงิน

1 1–2 ชั่วโมงระหว่างเวลาทำการของฝ่ายการเงิน เวลาดำเนินการตามปกติคือสูงสุดสองวันทำการของธนาคาร

ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมการเทรดหรือหากหากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการชำระเงินใด ๆ JustMarkets ของสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หากคุณขอถอนเงินทุนของคุณหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการเทรด JustMarkets ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจำนวนที่เทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือจำนวน 3% ของยอดรวมที่ถอนของคุณ