Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

อภิธานศัพท์ของฟอเร็กซ์

Account – เอกสารในฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ

Arbitrage – การโอนเงินทุนจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่งเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์

Ask – ราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินได้ ราคา Ask จะมากกว่าราคา Bid

Aussie (AUD) – ศัพท์แสลงของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

Automated trading – วิธีการเทรดเมื่อโปรแกรมพิเศษดำเนินการออเดอร์ในนามของนักเทรดโดยระบบพิเศษ แต่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมของนักเทรด

Balance – ยอดรวมของเงินทุนในบัญชีเทรดหลังจากดำเนินการธุรกรรมล่าสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

Base currency – สกุลเงินที่เป็นสกุลหลักในคู่สกุลเงิน ธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการด้วยสกุลเงินหลัก

Bear – นักเทรดที่พึ่งพาการลดค่าของสกุลเงิน

Bid – ราคาที่คุณสามารถขายสกุลเงินได้ ราคา Bid จะน้อยกว่าราคา Ask

Broker – บุคคลหรือบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะตัวแทนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตราสารทางการเงินในขณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ค่าคอมมิชชั่น)

Bull – นักเทรดที่พึ่งพาการเพิ่มขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน

Buy limit – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื้อถูกกว่าตอนนี้) ออเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าราคาจะลดลงถึงระดับที่แน่นอนและหลังจากนั้นราคาจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

Buy stop – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อจะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื้อแพงกว่าตอนนี้) ออเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าราคาตลาดจะไปถึงราคาที่แน่นอนและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Cable – ศัพท์แสลงที่ใช้เรียกค่าเงินปอนด์ ถูกเรียกอย่างนี้เพราะราคาอ้างอิงครั้งแรกที่ส่งไปอเมริกาผ่านสายเคเบิลทรานส์แอตแลนติกในช่วงกลาศตวรรษที่ 19

Candlesticks – หนึ่งในวิธีการแสดงแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงอัตราราคาของตราสารทางการเงิน

Central bank – ธนาคารที่จัดหาธุรกิจด้านการเงินให้กับรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ของประเทศนั้นๆ

Cross currency pairs – คู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ USD ตัวอย่างเช่น EUR/JPY

Currency pair – ตราสารทางการเงินที่ใช้เทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราค่างประเทศ คู่สกุลเงินคือเงินสองสกุลที่เขียนไว้เป็นสัดส่วนของเงินอีกสกุลหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น USD/JPY ผลลัพธ์จะเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาอ้างอิง

Day trading – การเทรดที่ดำเนินการเทรดเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน

Dealer – บุคคลหรือบริษัทที่นักเทรดยินยอมที่จะดำเนินการเทรดด้วย ดีลเลอร์จะทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่สองของธุรกรรม

Deposit – เงินทุนที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อการดำเนินการธุรกรรมเพิ่มเติม

Diversification – กลยุทธ์หนึ่งที่มุ่งลดความเสี่ยงโดยการจัดสรรการลงทุนในตราสารทางการเงินหรือการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ

Equity – ตัวชี้วัดซึ่งแสดงสถานะของบัญชีของนักเทรด ณ เวลานั้น คิดคำนวณได้ดังต่อไปนี้: ดุลภาค = ยอดเงินคงเหลือ + เครดิต + เงินกำไรลอยตัว - การสูญเสียลอยตัว

Exchange rate (Quotation) – สัดส่วนของราคาของเงินสกุลหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง ณ เวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น สามารถซื้อ 1 EUR ที่ราคา 1.3000 USD มันจะเขียนในรูปแบบ: EUR/USD = 1.3000

Expert Advisor – ระบบอัตโนมัติ (script) ที่ดำเนินการเทรดโดยนักเทรดไม่ต้องมีส่วนร่วมด้วยโดยใช้อัลกอริธึ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Financial instrument – ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางการเงิน (สกุลเงิน หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกและอื่น ๆ)

Flat – ช่วงเวลาที่ราคาคงเดิมและไม่แสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

Fundamental analysis – บทวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่ง ที่คาดการณ์จากข่าวของตลาดการเงิน บทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด

Gap – ช่วงว่างของกราฟราคาอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากราคาเปิดของการเทรดช่วงหนึ่งกับราคาปิดของราคาเทรดในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ตรงกัน สิ่งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ (เช่น หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์)

Hedging – การใช้ตราสารทางการเงินหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของปัจจัยเชิงลบในตลาดที่มีต่อตราสารทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินแรก หรือเงินสดหมุนเวียนที่เกิดขึ้น

Indicator – เครื่องมือการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ของการเคลื่อนไหวของราคา ตามข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Instant Execution – วิธีการดำเนินออเดอร์ที่ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในราคาที่กำหนด หากราคาเกิดเปลี่ยนแปลงในระหว่างเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เทรด ลูกค้าจะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนราคา (เสนอราคาใหม่) นักเทรดอาจจะยอมรับราคาใหม่หรือปฎิเสธการดำเนินการออเดอร์ได้

Kiwi (NZD) – คำแสลงสำหรับสกุลเงินของนิวซีแลนด์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)

Leverage – เครื่องมือที่ช่วยให้เทรดหนึ่งครั้งในยอดรวมที่มากกว่าได้โดยที่มีเงินบางส่วนเท่านั้น เช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถเทรดในปริมาณ 100,000 USD ได้โดยมีเงินทุนเพียง 1,000 USD

Liquidity – ลักษณะของสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ สภาพคล่องที่มากกว่าจะให้โอกาสในการทำกำไรมากขึ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคามาก

Lock – การที่ตำแหน่งของตราสารทางการเงินหนึ่งปรากฏเปิดในทิศทางตรงกันข้ามในเวลาเดียวกัน

Long – ตำแหน่งที่ต้องซื้อ ผลกำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้น

Lot – จำนวนหน่วยหรือยอดรวมของสินทรัพย์ที่ใช้ในการเทรดตราสารทางการเงินบางตัว (สำหรับคู่สกุลเงิน หนึ่งล็อตฟอเร็กซ์มาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน)
  • standard lot size (ขนาดของล็อต standard) – 1 lot (1 ล็อต) – เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก;
  • mini lot size (ขนาดของล็อต mini) – 0,1 lot (0,1 ล็อต) – เท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก;
  • micro lot size (ขนาดของล็อต micro) – 0,01 lot (0,01 ล็อต) – เท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก.

Majors – คู่สกุลเงินหลัก ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/JPY และ USD/CAD

Margin – การรับประกันที่ต้องมีเพื่อดำเนินการเทรดด้วยความช่วยเหลือของเลเวอเรจ เช่น หากเลเวอเรจคือ 1:100 และปริมาณออเดอร์คือ 10,000 USD มาร์จิ้นก็จะเป็น 100 USD

Margin call – การแจ้งเตือนที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินทุนคงเหลือเล็กน้อยในบัญชีเทรดและในกรณีที่การเคลื่อนไหวในตลาดเป็นไปในเชิงลบ Stop Out อาจถูกเปิดใช้งาน จะมีการส่งการแจ้งเตือนนี้ให้เมื่อเงินที่เหลือในบัญชีเทรดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นที่ระบุไว้ (เช่น 40%)

Market Execution – วิธีการดำเนินการออเดอร์ที่ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้น ณ เวลาที่ดำเนินการออเดอร์ มันจะดำเนินการในราคาใหม่หรือราคาที่เปลี่ยนแปลง

Market-maker – ธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เป็นผู้กำหนดอัตราค่าเงิน เนื่องจากมีการดำเนินการในปริมาณที่สูงมากในตลาด

News trading – ระบบเทรดประเภทหนึ่งที่มีหลักการสำคัญคือได้รับผลกำไรจากช่องว่างของราคาในช่วงเวลาที่มีการออกข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ

Non-market quotation – ราคาอ้างอิงที่ตรงกับเงื่อนดังต่อไปนี้
  • มีช่องว่างราคาสูงมาก
  • การกลับตัวของราคาภายช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไปจนถึงระดับเริ่มต้นที่เกิดช่องว่างราคา
  • ไม่มีไดดามิกราคาเร็วก่อนราคาอ้างอิงปรากฏ
  • ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่จะมีอิทธิพลมากต่อราคาของตราสารทางการเงิน ณ เวลาราคาอ้างอิงปรากฏ

Order (position) – คำสั่งของลูกค้าให้ดำเนินการเทรด ณ ราคาที่ระบุ (ซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง) หลังเปิดออเดอร์แล้ว ต้องปิดเพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุน

Order (position) closing – กระบวนการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินกลับกันเพื่อชดเชยปริมาณซื้อ/ขายของตำแหน่งที่เปิด

Order (position) opening – กระบวนการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินในปริมาณที่กำหนดเพื่อทำกำไร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางบวก พ่อกำหนดผลการเทรด คุณต้องทำการปิดคำสั่งซื้อ

Pending order – ออเดอร์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินในอนาคต เมื่อราคาไปแตะถึงระดับที่ระบุในออเดอร์

Pips – หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงิน (0.0001) ตัวอย่างเช่น หากการเสนอราคาเปลี่ยนจาก 1.30000 ไปเป็น 1.30010 จะได้รับ 1 pip โปรดทราบว่าจุด และ pip เป็นหน่วยที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาว่า 1 pip = 10 จุด

จุด คือ การตรวจวัดของการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงินที่เล็กที่สุด (0, 00001) ตัวอย่างเช่น หากการเสนอราคาเปลี่ยนจาก 1.30000 ไปเป็น 1.30001 จะได้รับ 1 จุด

Profit – การเพิ่มขึ้นในเชิงบวกในยอดเงินคงเหลืออันเป็นผลลัพธ์มาจากการลงทุนหรือการเทรดหรือหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

Quoted currency – สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน จะเห็นราคาของสกุลเงินพื้นฐานได้จากตัวนี้

Resistance level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้เข้าร่วมในตลาดมักจะเริ่มขาย

Requote – การแจ้งเตือนในเทอร์มินอลสำหรับเทรดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในระหว่างกระบวนการเปิดออเดอร์ คุณอาจจะรับราคาใหม่หรือยกเลิกการสั่งซื้อได้ Rquotes จะปรากฏในบัญชีที่มีการสั่งซื้อทันที Instant Execution

Scalping – กลยุทธ์การซื้อขายที่นักเทรดดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (แม้แต่ในระยะเวลาเพียงสองถึงสามวินาที) และแก้ไขจุดของกำไรมากมาย

Short – ตำแหน่งที่ขาย กำไรจะเพิ่มเมื่อราคาตลาดลดลง

Slippage – จำนวนของความเคลื่อนไหวในตลาดจากเวลาที่เปิดออเดอร์จนถึงเวลาดำเนินการ มันเป็นสถานการณ์ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในราคาที่ดีกว่าหรือแย่กว่าที่ระบุในออเดอร์ เช่น สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวนสูง

Sell limit – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อขายที่ราคาสูงกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายแพงกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะสูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงมา

Sell stop – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อขายที่ราคาต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายถูกกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะต่ำลงไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงไปอีก

Spread – ผลต่างตามเวลาจริงของราคา Bid และ Ask ของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง

Stop out – กระบวนการปิดออเดอร์อัตโนมัติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงินที่เหลือในบัญชีเทรดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นที่ระบุไว้ (เช่น 20%)

Stop loss – ออเดอร์ล่วงหน้าประเภทหนึ่งซึ่งช่วยจำกัดการขาดทุนในขณะเทรด

Support level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้เข้าร่วมในตลาดมักจะเริ่มซื้อ

Swissy (СHF) – คำแสลงใช้เรียกเงินฟรังก์สวิส

Swap – ค่าธรรมเนียมในการโอนตำแหน่งเทรดที่เปิดตลอดคืน อาจมีการหักหรือเพิ่มเงินทุนจาก/ไปยังบัญชี

Take profit – ออเดอร์ล่วงหน้าประเภทหนึ่งซึ่งช่วยเพื่อทำกำไรในขณะเทรด

Technical analysis (Graphical analysis) – บทวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่งที่คาดการณ์จากความจริงที่ว่าตลาดมีความทรงจำและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะได้รับอิทธิพลจากรุปแบบของพฤติกรรมในอดีต

Тrailing stop – เครื่องมือที่ "ดึง" ระดับ stop loss ไปที่ราคาปัจจุบันในระยะหนึ่ง จนกระทั่งตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงและผ่านจุดนี้ไป มันเป็นประโยชน์ในช่วงความเคลื่อนไหวราคาทางเดียว

Trading platform (trading terminal) – ซอฟต์แวร์ของนักเทรดที่ทำให้สามารถดำเนินการเทรดจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ได้

Тrend – ความเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปในทิศทางเดียวอย่างเห็นได้ชัด (ขาขึ้น – ตลาดกระทิ้ง, ขาลง – ตลาดหมี, ไปด้านข้าง – เรียบ)

Volatility – ความแข็งแกร่งของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Volume – ปริมาณของตราสารทางการเงินที่เทรดในช่วงเวลาหนึ่ง