อาชีพ

JustMarkets ขอเชิญชวนผู้ที่มีมีความรับผิดชอบและแรงผลักดันที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ เราเสนองานที่ไม่เพียงแต่นำพามาซึ่งความมั่นคงทางการเงิน แต่ยังให้โอกาสที่ดีที่จะแสดงและพัฒนาทักษะความชำนาญให้มากขึ้น สร้างบันไดอาชีพในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของทุกบริษัทนั้นสำเร็จได้เพราะความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราสร้างเงื่อนไขทั้งหมดขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออก พัฒนาทักษะและได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม งานใน JustMarkets เป็นการพัฒนา การเคลื่อนไหวและพลศาสตร์อย่างมั่นคง!

มีหลายสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ทัศนคติเชิงบวก การมองอนาคตในแง่ดีและวิธีการทำงานซึ่งปฏิบัติได้จริง พนักงานที่มีความสามารถสูงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นั้นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเรา การตั้งเป้าหมายของเราเป็นข้อได้เปรียบที่จะนำพาเราไปข้างหน้า

ตำแหน่งว่างที่มีอยู่:

 • Business Development Manager (Indonesia)

  Requirements:
  • 1 year experience in Business Development position in a FinTech company is a MUST;
  • Degree in Finance or Business or Sales & Marketing field;
  • Excellent communication skills both verbal and written in local language and English;
  • Excellent understanding of the Foreign Exchange markets;
  • Excellent communication, presentation, and networking skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets.
  • Desire to go on frequent business trips;
  • Target-oriented and results-driven;
  • The person has to be proactive and aim to self-generate new leads, business contacts, and exposure within the financial community;
  • Ability to provide a comfortable workplace that will fit the following requirements: excellent internet connection, windows with a minimum of 8Gb RAM memory, or Apple Mac not older than the 2015 year + high-quality headphones with a clear microphone sound.
  Responsibility:
  • Self-generate new leads, business contacts, and exposure within the financial community;
  • Develop, maintain and improve business relations with company’s partners and new channels;
  • Develop and maintain a strong network of lead sources;
  • Identify and report on business opportunities to raise the company’s marketshare;
  • Assist in formulating the company’s business development strategy for growth;
  • Approach, source and communicate / meet with local partners to foster lasting relationships;
  • Participate in exciting business trips in order to meet partners;
  • Analyse marketing and industry trends and track activities of competitors in order to provide valuable inputs for fine tuning operational & marketing strategies.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Remote work with flexible working hours and a big number of business trips;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary and bonuses;
  • Job Types: Full-time, contract base.
 • Business Development Manager (Malaysia)

  Requirements:
  • 1 year experience in a Business Development position in a Forex company is a MUST;
  • Degree in Finance or Business or Sales & Marketing field;
  • Excellent understanding of the Forex market;
  • Excellent communication, presentation, and networking skills;
  • Desire to go on frequent business trips;
  • Target-oriented and results-driven;
  • The person has to be proactive and aim to self-generate new leads, business contacts, and exposure within the trading community;
  • Ability to provide a comfortable workplace that will fit the following requirements: excellent internet connection, windows with a minimum of 8Gb RAM memory, or Apple Mac not older than the 2015 year + high-quality headphones with the clear microphone sound.
  Responsibility:
  • Identify and report on business opportunities to raise the company’s market share;
  • Develop, maintain and improve business relations with IBs, institutional accounts, and new channels;
  • Approach, source and communicate / meet with local partners to foster lasting relationships;
  • Participate in exciting business trips in order to meet partners;
  • Develop and maintain a strong network of lead sources.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Cozy office in the centre of Kuala-Lumpur;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary and bonuses;
  • Job Types: Full-time, contract base.
 • Business Development Manager (Vietnam)

  Requirements:
  • 1-2 years' business development/sales/key account experience in Forex Industry;
  • Degree in Finance or Business or Sales & Marketing field;
  • Strong communication and interpersonal skills;
  • Proven knowledge and execution of successful development strategies;
  • Focused and goal-oriented;
  • Fluency in Vietnamese and English required.
  Responsibilities:
  • Identify partnership opportunities;
  • Develop new relationships in an effort to grow business and help company expand;
  • Develop, maintain and improve business relations with company’s partners and generate new leads;
  • Think critically when planning to assure project success;
  • Identify and report on business opportunities to raise the company’s market share;
  • Assist in formulating the company’s business development strategy for growth;
  • Participate in exciting business trips in order to meet partners.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Big number of business trips;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary + bonuses;
  • Job Type: Full-time, contract base.
 • Customer Support Agent (Brazil, Argentina, Mexico, Colombia, Chile)

  Requirements:
  • Advanced English and Spanish (or Portuguese) skills (writing and speaking);
  • Computer literacy;
  • Able to identify ways of solving the problem and present the solution in a verbal and written manner;
  • Strong interpersonal skills;
  • High levels of professionalism;
  • Attention to detail and punctuality;
  • Windows with a minimum of 8Gb RAM Memory or Apple Mac not earlier than the 2015 year;
  • Stable internet connection.
  Responsibility:
  • Handle any incoming customer inquiry within the set time range via different communication channels: live chat and tickets system;
  • Identify customers’ needs to achieve customer satisfaction;
  • Manage standard inquiries in the ticket system and escalate the ones that require deeper investigation to the relevant department or specialist.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Trainee period is provided;
  • Competitive salary;
  • Working on a shift schedule (from 9 am to 9 pm – from 9 pm to 9 am / 2 days off);
  • Remote work from home.
 • Customer Support Agent (Indonesia)

  Requirements:
  • Ability to communicate in English, Indonesian;
  • Computer literacy;
  • Able to identify ways of solving the problem and present the solution in verbal and written manner;
  • Strong interpersonal skills;
  • High levels of professionalism and ethical standards;
  • Attention to detail and punctuality.
  Responsibility:
  • Handle any incoming customer enquiry within the set time range via different communication channels: live chat, messengers, tickets system, phone;
  • Identify customers’ needs to achieve customer satisfaction;
  • Manage standard enquiries in ticket system and escalate the ones that require deeper investigation to the relevant department or specialist;
  • Verification of clients documents.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary.
 • Customer Support Agent native Malay and Chinese (Kuala Lumpur)

  Requirements:
  • Ability to communicate in English, Bahasa Malaysia, Mandarin;
  • Computer literacy;
  • Able to identify ways of solving the problem and present the solution in verbal and written manner;
  • Strong interpersonal skills;
  • High levels of professionalism and ethical standards;
  • Attention to detail and punctuality.
  Responsibility:
  • Handle any incoming customer enquiry within the set time range via different communication channels: live chat, messengers, tickets system, phone;
  • Identify customers’ needs to achieve customer satisfaction;
  • Manage standard enquiries in ticket system and escalate the ones that require deeper investigation to the relevant department or specialist;
  • Verification of clients documents.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary.
 • Head of Accounting (Cyprus)

  Responsibilities:
  • Overseeing the daily activities of the accounting department and ensuring that all major month-end, quarter-end, and year-end reports of non-resident companies are completed accurately and on time;
  • Assisting staff with the posting of transactions if needed;
  • Interaction and communication with the legal department;
  • Ensuring that all accounting processes align with IFRS and current financial legislation;
  • Hiring, training, and motivating accounting staff members while supervising and delegating department tasks;
  • Communicate with banks, payment service providers, and vendors regarding the payments;
  • Take full ownership of the Accounting Department and its future development;
  • Provide suggestions in terms of expenses optimization and cash flow management;
  • Manage relationships with external audit professionals and accounting partners;
  • Support audit process for a group of companies;
  • Maintain an optimal tax structure for the company and individual projects. Adapt the structure to the changing needs of international legislation;
  • Advise CEO on the financial implications of business and capital structure, support strategic decisions;
  • Keeping informed about the latest developments in the finance industry.
  Required skills:
  • Proven 5+ years of experience as Head of Accounting/Chief Accountant;
  • Practical experience with IFRS and Financial Reporting;
  • Successful completion of the audit of non-resident companies;
  • Good knowledge of International Accounting Standards;
  • Experience of maintaining the accounting of non-resident companies;
  • Experience with Cyprus tax and accounting system will be considered an advantage;
  • Knowledge of the VAT/Income Tax/Social Insurance laws of Cyprus;
  • Knowledge of EU financial regulations and frameworks;
  • People management and Leadership skills;
  • Fluent in the English language both in speaking and writing, Ukrainian or Russian.
  We offer:
  • Professional and personal growth;
  • Challenging, fast-moving, and unique tasks in the FinTech field with our product;
  • Ability to be close to the business and take part in making fast decisions;
  • Partial compensation of language courses expenses;
  • Corporate library;
  • Regular team retrospectives;
  • Flexible schedule;
  • Paid vacations, sick leaves, public holidays, ability to take days off;
  • Corporate equipment.
 • Key Account Manager (Indonesia)

  Requirements:
  • Minimum 3 years in B2B Key Account Sales;
  • Good understanding and proven experience with financial products;
  • Outstanding negotiation & communication, strong and enthusiastic personality, and problem-solving skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets;
  • Excellent communication, presentation, and networking skills;
  • Target-oriented and results-driven;
  • Desire to go on frequent business trips.
  Responsibility:
  • Build a profitable portfolio of partners for the assigned region / country by acquiring new, grow, and retain existing partners. The goal of the Key Account Manager is to increase the number of partners, increase their lifetime with us, and increase the value of these partners to the company;
  • The successful candidate will have to provide existing and prospective partners the highest level of service in a timely manner and promote the company’s financial products and services;
  • He will, therefore, be responsible for building business in the Partnership area while generating Business assisting in building those markets;
  • Will be represented in key B2B and B2C events and providing retention while assisting partners to expand their network;
  • They will be networking through Social Media or other Channels to find new partners and improving the approach for converting partners.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation.
  • Competitive salary.
 • Key Account Manager (Malaysia)

  Requirements:
  • Minimum 3 years in B2B Key Account Sales;
  • Good understanding and proven experience with financial products;
  • Outstanding negotiation & communication, strong and enthusiastic personality, and problem-solving skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets;
  • Excellent communication, presentation, and networking skills;
  • Target-oriented and results-driven;
  • Desire to go on frequent business trips.
  Responsibility:
  • Build a profitable portfolio of partners for the assigned region / country by acquiring new, grow, and retain existing partners. The goal of the Key Account Manager is to increase the number of partners, increase their lifetime with us, and increase the value of these partners to the company;
  • The successful candidate will have to provide existing and prospective partners the highest level of service in a timely manner and promote the company’s financial products and services;
  • He will, therefore, be responsible for building business in the Partnership area while generating Business assisting in building those markets;
  • Will be represented in key B2B and B2C events and providing retention while assisting partners to expand their network;
  • They will be networking through Social Media or other Channels to find new partners and improving the approach for converting partners.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation.
  • Competitive salary.
 • Key Account Manager (Vietnam)

  Requirements:
  • Minimum 3 years in B2B Key Account Sales;
  • Good understanding and proven experience with financial products;
  • Outstanding negotiation & communication, strong and enthusiastic personality, and problem-solving skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets;
  • Excellent communication, presentation, and networking skills;
  • Target-oriented and results-driven;
  • Desire to go on frequent business trips.
  Responsibility:
  • Build a profitable portfolio of partners for the assigned region / country by acquiring new, grow, and retain existing partners. The goal of the Key Account Manager is to increase the number of partners, increase their lifetime with us, and increase the value of these partners to the company;
  • The successful candidate will have to provide existing and prospective partners the highest level of service in a timely manner and promote the company’s financial products and services;
  • He will, therefore, be responsible for building business in the Partnership area while generating Business assisting in building those markets;
  • Will be represented in key B2B and B2C events and providing retention while assisting partners to expand their network;
  • They will be networking through Social Media or other Channels to find new partners and improving the approach for converting partners.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation.
  • Competitive salary.
 • Local Director (Vanuatu)

  Requirements:
  • University degree in Law/Finance/Economics/Business-related field or equivalent;
  • At least 5 years of experience in the financial sector, however we can review candidates with less experience based on their profile
  • Excellent verbal and written communication skills;
  • Software knowledge;
  • Knowledge and experience in Finance, compliance, and regulation matters would be a benefit;
  • Result-oriented and attention to details.
  Responsibility:
  • Act as local Director of the Company by managing the Vanuatu office;
  • Prepare and provide all necessary reports to VFSC and FIU, maintain; communication with regulatory bodies;
  • Direct and manage all activities of theсompany;
  • Update and implement internal procedures according to the Vanuatu legislation requirements;
  • Develop and maintain policies and procedures for handling inside and proprietary information;
  • Communicate with the member of other branches of the company;
  • Manage the local office of the company;
  • Request and receive all necessary information that pertains or impacts the affairs of the Company.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary.
 • Sales Account Manager (Indonesia)

  Requirements:
  • Minimum 1 year of experience in sales, preferably in a Finance industry:
  • Experience in the similar position as sales agent will be an advantage;
  • Excellent communication skills both verbal and written in local language and English;
  • Have excellent organisational and administrative skills (including attention to detail);
  • Well-organised and goal oriented.
  • Proactive approach to life, teamwork skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets.
  Responsibility:
  • Working with hot base of clients who registered on our website;
  • Ensure that all Leads are contacted and best efforts are made to convert these Leads into Active Clients;
  • Consulting and selling company’s products and services to new and existing clients;
  • Be able to respond and resolve customer issues out of working hours;
  • Reaching and exceeding sales performance and activity targets;
  • Prepare activities utilising available tools, reports, action items and business insights to enable a productive sales activity;
  • Discuss with customers, heeding to customer’s needs and concerns to offer the best solutions/alternatives to customers;
  • Working with a CRM system;
  • Reaching and exceeding performance and activity targets;
  • Other client’s portfolio related activities as required.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary + bonuses;
  • Job Type: Full-time, contract base.
 • Sales Account Manager (Malaysia)

  Requirements:
  • Minimum 1 year of experience in sales, preferably in a Finance industry:
  • Experience in the similar position as sales agent will be an advantage;
  • Excellent communication skills both verbal and written in local language and English;
  • Have excellent organisational and administrative skills (including attention to detail);
  • Well-organised and goal oriented.
  • Proactive approach to life, teamwork skills;
  • Track record of achieving and exceeding targets.
  Responsibility:
  • Working with hot base of clients who registered on our website;
  • Ensure that all Leads are contacted and best efforts are made to convert these Leads into Active Clients;
  • Consulting and selling company’s products and services to new and existing clients;
  • Be able to respond and resolve customer issues out of working hours;
  • Reaching and exceeding sales performance and activity targets;
  • Prepare activities utilising available tools, reports, action items and business insights to enable a productive sales activity;
  • Discuss with customers, heeding to customer’s needs and concerns to offer the best solutions/alternatives to customers;
  • Working with a CRM system;
  • Reaching and exceeding performance and activity targets;
  • Other client’s portfolio related activities as required.
  Benefits:
  • Working for a dynamically growing company;
  • Challenging but exciting tasks with our own product;
  • Paid sick leaves and vacation;
  • Competitive salary + bonuses;
  • Job Type: Full-time, contract base.

โปรดส่งจดหมายพร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected]

เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณที่มีกับบริษัทของเรา เราจะตรวจสอบประวัติส่วนตัวทั้งหมดอย่างรอบคอบ

งานใน JustMarkets หมายถึง:
 • ทำงานในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุด
 • เงินเดือนที่มั่นคงและยอดเยี่ยมโดยขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์
 • ทำงานกับทีมที่เป็นมิตร
 • โอกาสในสายอาชีพที่ดี
 • เงื่อนไขการทำงานที่สะดวกสบาย
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกับคุณในทีมงานของเราหาก...
 • คุณมีความมุ่งมั่น
 • คุณมีเป้าหมาย
 • คุณมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • คุณมีความรับผิดชอบ
 • คุณมีความคิดสร้างสรรค์
 • คุณมีความเชี่ยวชาญ
 • คุณมีความปรารถนาที่จะพัฒนา