1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. พันธมิตร
 6. >
 7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขของโปรแกรมตอบแทนพันธมิตรของ JustMarkets

ข้อกำหนด และเงื่อนไขของโปรแกรมตอบแทนพันธมิตรของ JustMarkets

 1. กลุ่มบริษัท JustMarkets ผ่านบริษัทในเครือ: Just Global Markets Ltd. เลขที่จดทะเบียน 8427198-1 เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใต้การควบคุมโดย Seychelles Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายเลข SD088 Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Just Global Markets (MU) Limited เลขที่จดทะเบียน 194590 เป็นตัวแทนจำหน่ายการลงทุน (ตัวแทนจำหน่ายบริการเต็มรูปแบบ แต่ไม่รวมการรับประกันภัย) ควบคุมโดย Financial Services Commission (FSC) ในประเทศมอริเชียสภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข GB22200881 เสนอโปรแกรมตอบแทนพันธมิตร (“โปรแกรม”) ซึ่งเป็นโปรแกรมตอบแทนที่บริษัทเสนอให้กับพันธมิตร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธมิตร”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คู่สัญญาของ JustMarkets ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงลูกค้าคือคู่สัญญาของคุณสำหรับข้อกำหนด และเงื่อนไขในปัจจุบัน

 2. โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของคุณสมบัติในการรับรางวัล และเงื่อนไขการมอบรางวัล

 3. จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะทำข้อผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในปัจจุบัน รวมถึงข้อตกลงของลูกค้า ข้อตกลงของโบรกเกอร์ผู้แนะนำ และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ justmarkets.com

 4. โปรแกรมนี้ให้บริการฟรีสำหรับบุคคลใดก็ตามที่: (ก) มีอำนาจตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ (ข) อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตให้เข้าร่วมในโครงการตามกฎหมาย (ค) ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลบางแห่งที่ JustMarkets ไม่ได้นำเสนอ และไม่ให้บริการ (ง) มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และแม่นยำในขณะที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนี้ เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมตอบแทนพันธมิตร คุณจะต้องตรวจสอบตัวตน และที่อยู่อาศัยปัจจุบันของพันธมิตรอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณสมบัติของพันธมิตรในการรับรางวัล เราจะใช้คำว่า "ปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติ" ปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติจะถูกคำนวณให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ลงทะเบียนจากพันธมิตรตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนของพันธมิตร สำหรับพันธมิตรที่มีอยู่นับตั้งแต่วันที่เปิดตัวโปรแกรมตอบแทนพันธมิตร และไม่รวมปริมาณการซื้อขายที่ไม่ใช่ MTP และปริมาณการซื้อขายที่เกิดจากข้อผิดพลาด การฉ้อโกง หรือการดำเนินการที่น่าสงสัย ปริมาณที่ลูกค้าสร้างขึ้นในประเภทบัญชีต้อนรับไม่ถือว่าเป็น "ปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติ"

  ปริมาณการซื้อขายจะถือว่ามีคุณสมบัติหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Pips ของการซื้อขายขั้นต่ำ (Pip ของการซื้อขายขั้นต่ำ - กำไร หรือขาดทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรมในหน่วย pip ซึ่งก็คือ 5.9 pip) โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับกำไรหรือไม่ก็ตาม โปรดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม IB เพิ่มเติมได้ใน 3.1, 3.5, 3.12 และ 3.13 เงื่อนไขในข้อตกลงของโบรกเกอร์ผู้แนะนำ

 6. พันธมิตรควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณสมบัติในการรับรางวัลทั้ง 3 ข้อเพื่อให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้:

  • ปริมาณการซื้อขายจากลูกค้าของพันธมิตรควรมีปริมาณแตะถึงเป้าหมาย
  • จำนวนลูกค้าของพันธมิตรที่มีความเคลื่อนไหวในช่วง 3 เดือนปฏิทินล่าสุดควรเป็นไปตามข้อกำหนด (ซึ่งถือเป็นลูกค้าที่ "มีความเคลื่อนไหว" ควรทำการซื้อขายด้วยกฎ MTP อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตามปฏิทิน)
  • ปริมาณการซื้อขายจากลูกค้าของพันธมิตรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาควรเท่ากับ หรือสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการของปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติทั้งหมด ยกเว้นในช่วง 12 เดือนแรกนับตั้งแต่เปิดตัวโปรแกรมนี้ หรือในวันที่พันธมิตรเข้าร่วมโปรแกรมนี้ และเมื่อปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติสะสมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติทั้งหมด
 7. พันธมิตรควรอ้างอิงข้อมูลจากพื้นที่ส่วนบุคคลบน justmarkets.com เพื่อตรวจสอบหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติที่แน่นอนเพื่อรับรางวัลในแต่ละรางวัล

 8. JustMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์พันธมิตรจากโปรแกรมตอบแทนนี้ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  • หากพันธมิตรละเมิดกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขในปัจจุบัน
  • หากพันธมิตรกระทำการโดยไม่สุจริต และ/หรือในทางที่ผิด และ/หรือฉ้อฉล และ/หรือในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อตกลงโบรกเกอร์ผู้แนะนำระหว่างพันธมิตรกับ JustMarkets
  • หากมีข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลว่าพันธมิตรได้รับปริมาณการซื้อขายมาจากข้อผิดพลาด การฉ้อโกง หรือการดำเนินการที่น่าสงสัย

  ในกรณีที่บัญชีของพันธมิตรถูกปิด/ระงับเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงของโบรกเกอร์ผู้แนะนำ/ข้อตกลงของลูกค้าตามลำดับ ปริมาณการซื้อขายที่มีคุณสมบัติซึ่งถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และถูกริบคืน ดังนั้นพันธมิตรจะไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ ได้

 9. หากไม่ขัดแย้งต่อย่อหน้าที่ 12 ด้านล่าง รางวัล ในโปรแกรมตอบแทนพันธมิตรจะเริ่มดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่พันธมิตรมีคุณสมบัติในการรับรางวัลดังกล่าว พันธมิตรที่มีสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในการรับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการบัญชีหลักที่เกี่ยวข้องของ JustMarkets เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในการรมอบรางวัลเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือน การออกรางวัลจะล่าช้าในช่วงวันหยุดทำการของ JustMarkets ทาง JustMarkets จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งรางวัลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงกรณีที่ความล่าช้าในการจัดส่งรางวัลที่เกิดจากผู้ขาย หรือบุคคลที่สาม

 10. ในระหว่างการติดต่อ พันธมิตรจะถูกขอให้เลือกรางวัล (หากมีรางวัลให้เลือกมากกว่าหนึ่งรายการ) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับรางวัล และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบรางวัลจะถูกส่งตรงไปยังพันธมิตรที่มีสิทธิ์

 11. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อพันธมิตรได้ หรือไม่ได้รับการตอบกลับจากพันธมิตรภายในระยะเวลา 28 วัน รางวัลจะถูกยกเลิก

 12. หากพันธมิตรมีสิทธิ์รับรางวัลหลายรางวัลในเวลาเดียวกัน รางวัลของพันธมิตรจะถูกมอบให้ทีละรางวัลในช่วงเวลาที่จะมีการพูดคุยกันระหว่างพันธมิตรกับผู้จัดการบัญชีที่เกี่ยวข้องของ JustMarkets จากการรับรางวัลจะถือว่าพันธมิตรยินยอม และอนุญาตให้ JustMarkets ใช้รูปภาพของพันธมิตร ชื่อ รายละเอียดในการติดต่อ และรายละเอียดของรางวัลโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ JustMarkets พันธมิตรมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (รวมถึงรูปถ่าย ชื่อ และรายละเอียดในการติดต่อ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ JustMarkets พันธมิตรสามารถส่งคำขอดังกล่าวไปที่ [email protected] การปฏิเสธ หรือเพิกถอนความยินยอมในการเข้าร่วมในวิดีโอเพื่อทำการตลาด/ส่งเสริมการขาย การถ่ายภาพ และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดย JustMarkets อาจส่งผลให้มีการยกเลิกรางวัล

 13. รางวัลโปรแกรมตอบแทนพันธมิตรอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่พันธมิตรพำนักอาศัย ในกรณีที่ไม่มีรางวัลที่ถูกเลือก พันธมิตรจะได้รับรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทน

 14. รางวัลดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมตอบแทนพันธมิตร:

  ชื่อรางวัล รายละเอียดของรางวัล ตัวเลือกเป็นเงินสด $
  เงินสด USD 500 โอนเงินสด USD 500 ไปยังบัญชีของพันธมิตร -
  สมาร์ทโฟน IPhone ** หรือสมาร์ทโฟนอื่น ๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศ มูลค่าสูงถึง USD 1,500 USD 1,250 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  เงินสด USD 2,000 โอนเงินสด USD 2,000 ไปยังบัญชีของพันธมิตร -
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมs แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป สมาร์ททีวี หรือโฮมเธียเตอร์มีจำหน่ายในท้องถิ่น มูลค่าสูงถึง USD 3,000 USD 2,500 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  เงินสด USD 4,000 โอนเงินสด USD 4,000 ไปยังบัญชีของพันธมิตร -
  ทริปเดินทางต่างประเทศสุดหรูสำหรับ 2 ท่าน ทริปเดินทางต่างประเทศ 6 วัน/5 คืน สำหรับ 2 ท่านไปยังจุดหมายปลายทางที่พันธมิตรเลือก โดยเลือกจากรายการของจุดหมายปลายทางที่ JustMarkets มอบให้ จะมีการตกลงเกี่ยวกับวันที่เดินทางกับพันธมิตร ประกอบไปด้วย: เที่ยวบินธุรกิจไปกลับสำหรับ 2 ท่าน บริการรับ-ส่ง ที่พักในโรงแรม 5 ดาว อาหารเช้า โปรแกรมท่องเที่ยว เงินสดในเครดิตสำหรับการใช้จ่ายจำนวน USD 5,000 ที่สามารถถอนออกเข้าบัญชีของพันธมิตรได้ USD 10,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  นาฬิกาสุดหรู นาฬิกาหรู (รุ่นสำหรับชาย หรือหญิง) จำหน่ายในท้องถิ่น มูลค่าสูงถึง USD 20,000 USD 16,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  เงินสด USD 40,000 โอนเงินสด USD 40,000 ไปยังบัญชีของพันธมิตร -
  เรือยอร์ชส่วนตัวสำหรับ 6 ท่าน วันหยุดพักผ่อนแบบ 7 วัน/6 คืน รวมทุกอย่างบนเรือยอทช์ส่วนตัวสุดหรูสำหรับ 6 ท่าน จะทำการตกลงเกี่ยวกับวันที่เดินทาง และกำหนดการเดินทางกับพันธมิตร ประกอบไปด้วย: เที่ยวบินธุรกิจไปกลับสำหรับ 6 ท่าน (หากจำเป็น) การเดินทาง การเช่าเหมาลำเรือยอชท์ ลูกเรือบนเรือยอชท์ อาหารคุณภาพดี รสชาติเยี่ยมที่จัดเตรียมโดยเชฟส่วนตัว และโปรแกรมท่องเที่ยว USD 50,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  รถยนต์สุดหรู รถยนต์ทุกยี่ห้อ และรุ่นที่มีในประเทศ มีมูลค่าสูงถึง USD 80,000 USD 65,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
  เงินสด USD 200,000 โอนเงินสด USD 200,000 ไปยังบัญชีของพันธมิตร -
 15. หากพันธมิตรทำเป้าหมายของรางวัลได้สำเร็จทั้งหมด และได้รับรางวัลสูงสุด พันธมิตรจะเข้าร่วมโปรแกรมต่อไปโดยได้รับรางวัลเงินสด USD 200,000 เป็นรางวัลสำหรับปริมาณการซื้อขายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติมูลค่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

 16. ในกรณีที่มีตัวเลือกเป็นเงินสดให้เลือก และพันธมิตรเลือกที่จะรับเงินสดแทนรางวัล ตัวเลือกเงินสดดังกล่าวจะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีพันธมิตร IB ที่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่ส่วนบุคคลของ JustMarkets แล้ว รางวัลเงินสดจะโอนเข้าไปยังบัญชีพันธมิตร IB ที่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่ส่วนบุคคลของ JustMarkets แล้วด้วยเช่นเดียวกัน รางวัลเงินสด และตัวเลือกเงินสดสามารถถอนออกได้ตลอดเวลาโดยใช้ช่องทางในการถอนเงินที่มีอยู่ในท้องถิ่น

 17. หากรางวัลที่ออกให้กับพันธมิตรมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารางวัลสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่มีการจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม

 18. ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นเหตุการณ์สำคัญปัจจุบัน หรือเพิ่มเหตุการณ์สำคัญเพิ่มเติม พันธมิตรคนเดียวกันจะไม่ได้รับรางวัลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

 19. ภาษีท้องถิ่น และค่าจัดส่งทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณของรางวัลโดยรวม ดังนั้นราคารางวัลทั้งหมด (ทั้งหมด) ควรอยู่ภายในมูลค่ารางวัลสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้น

 20. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่กำหนดซึ่งถูกระบุโดยพันธมิตร พันธมิตรตกลงที่จะปฏิบัติตาม และผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการส่งมอบรางวัลดังกล่าว

 21. วันที่ และกำหนดการเดินทางที่แน่นอนสำหรับรางวัลการเดินทางทั้งหมดจะมีการพูดคุยกันโดยตรงกับพันธมิตรที่มีสิทธิ์ รางวัลการเดินทางควรใช้ภายใน 12 เดือนหลังจากการส่งมอบให้แก่พันธมิตรที่มีสิทธิ์

 22. JustMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่า และ/หรือคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ตามที่ JustMarkets กำหนด รางวัลจะถูกมอบให้ตาม "สภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือแลกสิ่งอื่นใดได้ การรับประกัน และการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้งในขอบเขตที่ไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย

 23. JustMarkets และผู้ร่วมงาน และ/หรือ พนักงาน และ/หรือ บริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ความเสียหาย การโจรกรรม ความล่าช้า หรือการสูญหายระหว่างการขนส่ง เมื่อ JustMarkets ได้จ่ายชำระค่ารางวัลแล้ว

 24. ยกเว้นความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ทาง JustMarkets (รวมถึง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน) ไม่รวมถึงความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียโอกาส) ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลที่ตามมาภายหลังที่เกิดขึ้นในลักษณะใด ๆ จากการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งดังต่อไปนี้: (ก) ปัญหาทางเทคนิคใด ๆ หรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ JustMarkets หรือไม่ก็ตาม ) (ข) การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงของบุคคลที่สาม (ค) การเข้าร่วม หรือการเรียกร้องรางวัลใด ๆ ที่ล่าช้า สูญหาย เปลี่ยนแปลง เสียหาย หรือส่งผิด (ไม่ว่า JustMarkets จะได้รับหรือไม่ก็ตาม) เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ JustMarkets (ง) การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ (จ) ความรับผิดทางภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยหุ้นส่วน หรือ (ฉ) การใช้รางวัล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่รวมอยู่ในรางวัล

 25. โปรแกรมตอบแทนพันธมิตรของ JustMarkets ถูกตั้งค่าให้ทำงานอย่างไม่มีกำหนด JustMarkets ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกโปรแกรมตอบแทนพันธมิตร หากเกิดการยกเลิกโปรแกรมนี้ขึ้น ทาง JustMarkets จะแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการ

 26. สถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ สถานการณ์นั้นจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ JustMarkets

 27. JustMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 28. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการแปลภาษาอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่คำแปลไม่มีความสอดคล้องกัน หรือความแตกต่างระหว่างข้อความภาษาอังกฤษ และการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ให้ยึดถือข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก

*JustMarkets ไม่เสนอ และไม่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัย และพลเมืองของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศที่สหภาพยุโรปทำการคว่ำบาตร

**iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้า และแบรนด์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง