1. Laman Utama
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Perkongsian
 6. >
 7. Terma & Syarat Program Kesetiaan Rakan Kongsi JustMarkets

Terma & Syarat Program Kesetiaan Rakan Kongsi JustMarkets

 1. Kumpulan syarikat JustMarkets melalui anak syarikatnya: Just Global Markets Ltd., nombor pendaftaran 8427198-1, adalah Peruncit Sekuriti yang dikawal selia oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Seychelles di bawah nombor Lesen Peruncit Sekuriti SD088. Lembaga Tingkah Laku Sektor Kewangan (FSCA), Just Global Markets (MU) Limited, nombor pendaftaran 194590, adalah Peruncit Pelaburan (Peruncit Perkhidmatan Penuh, Kecuali Pengunderaitan) dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) di Mauritius di bawah nombor Lesen GB22200881, menawarkan Program Kesetiaan Rakan Kongsi (“Program”), iaitu satu program kesetiaan yang ditawarkan oleh Syarikat kepada Rakan Kongsi (selepas ini “Rakan Kongsi”). Untuk mengelakkan keraguan, rakan niaga JustMarkets yang berkaitan dalam Perjanjian Klien ini adalah rakan niaga anda dalam Terma dan Syarat ini.

 2. Sila baca Terma dan Syarat ini serta pastikan anda telah memahami keperluan kelayakan hadiah dan terima-terma penyerahan hadiah.

 3. Dengan menyertai Program, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat semasa serta Perjanjian Klien, Perjanjian Broker Pengenalan, dan sebarang dokumen perundangan lain yang boleh didapati di laman web kami justmarkets.com.

 4. Program ini adalah percuma dan tersedia kepada mana-mana individu yang: (a) memiliki kuasa perundangan untuk bersetuju dengan Terma & Syarat Program; (b) tinggal dalam bidang kuasa yang membenarkan secara sah penyertaan dalam Program; (c) bukan penduduk bidang kuasa tertentu di mana JustMarkets tidak menawarkan dan menyediakan perkhidmatannya; (d) memberikan maklumat peribadi yang sah dan tepat apabila mendaftar dalam Program. Untuk layak dalam Program Kesetiaan Rakan Kongsi, identiti rakan kongsi dan alamat tempat tinggal semasa mesti disahkan dengan teliti.

 5. Untuk tujuan menilai kelayakan rakan kongsi menerima hadiah, istilah “volum perdagangan yang layak” akan digunakan. Volum perdagangan yang layak dikira untuk setiap klien yang telah didaftarkan oleh Rakan Kongsi sejak tarikh pendaftaran Rakan Kongsi, untuk Rakan Kongsi sedia ada sejak tarikh pelancaran Program Kesetiaan Rakan Kongsi dan mengecualikan volum perdagangan bukan MTP dan volum perdagangan yang diperoleh daripada kesilapan, penipuan atau sebarang operasi yang meragukan. Volum yang dihasilkan oleh klien dalam jenis akaun Selamat Datang tidak dianggap sebagai “volum perdagangan yang layak”.

  Volum perdagangan dianggap layak jika ia memenuhi kriteria Pip Perdagangan Minimum (Pip Minimum Perdagangan – keuntungan atau kerugian minimum pada transaksi dalam pip, iaitu 5.9 pip) tanpa mengira ia menguntungkan atau tidak. Volum perdagangan dianggap sebagai layak selaras dengan syarat-syarat program IB, ketahui maklumat lanjut dalam klausa 3.1, 3.5, 3.12, 3.13 Perjanjian Broker Pengenalan.

 6. Untuk menerima hadiah, Rakan Kongsi hendaklah memenuhi semua 3 keperluan kelayakan hadiah:

  • Volum perdagangan layak bagi klien-klien Rakan Kongsi hendaklah mencapai sasaran.
  • Bilangan aktif klien Rakan Kongsi sepanjang 3 bulan kalendar yang lalu hendaklah memenuhi keperluan-keperluan (klien “aktif” Rakan Kongsi akan dianggap mempunyai sekurang-kurangnya satu operasi perdagangan dengan peraturan MTP semasa tempoh 3 bulan kalendar yang lalu).
  • Volum perdagangan layak bagi klien rakan kongsi untuk tempoh 12 bulan yang lalu hendaklah sama atau lebih tinggi berbanding peratus volum perdagangan layak yang diperlukan. Kecuali untuk 12 bulan pertama sejak pelancaran Program atau tarikh rakan kongsi menyertai Program, apabila volum perdagangan layak kumulatif untuk tempoh 12 bulan lalu adalah sama dengan jumlah volum perdagangan layak.
 7. Rakan Kongsi hendaklah merujuk Ruang Peribadi di justmarkets.com untuk menyemak kriteria sebenar kelayakan untuk setiap hadiah.

 8. JustMarkets berhak untuk menyingkirkan Rakan Kongsi daripada Program Kesetiaan di bawah keadaan-keadaan berikut:

  • Jika Rakan Kongsi melanggar sebarang undang-undang dan/atau peraturan berkenaan dan/atau Terma dan Syarat semasa.
  • Jika Rakan Kongsi bertindak dengan niat yang jahat dan/atau secara kasar dan/atau menipu dan/atau dalam cara yang tidak selari dengan terma-terma Perjanjian Broker Pengenalan antara Rakan Kongsi dan JustMarkets.
  • Jika terdapat syak wasangka yang munasabah bahawa volum perdagangan Rakan Kongsi itu diperoleh dengan kesilapan dan/atau penipuan dan/atau apa-apa operasi yang meragukan.

  Sekiranya akaun Rakan Kongsi ditutup/disekat disebabkan pelanggaran Perjanjian Broker Pengenalan/Perjanjian Klien kami, semua volum perdagangan layak yang terhasil akan dibatalkan; oleh itu, Rakan Kongsi tidak akan dapat menuntut sebarang hadiah.

 9. Tanpa prejudis kepada perenggan 12 di bawah, hadiah-hadiah Program Kesetiaan Rakan Kongsi akan mula diproses dalam masa 2 minggu dari tarikh kelayakan Rakan Kongsi untuk hadiah yang dinyatakan di atas. Rakan Kongsi Layak yang telah memenuhi semua keperluan kelayakan untuk menerima hadiah akan dihubungi oleh Pengurus Akaun Utama JustMarkets yang berkenaan bagi membincangkan butiran hadiah yang akan diserahkan di awal setiap bulan. Penyerahan hadiah akan ditangguhkan semasa tempoh hari cuti rasmi JustMarkets; JustMarkets tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan dalam penghantaran hadiah yang berada di luar kawalannya, termasuk kejadian-kejadian di mana kelewatan penghantaran hadiah adalah disebabkan oleh vendor atau mana-mana pihak ketiga.

 10. Semasa dihubungi, Rakan Kongsi akan diminta untuk memilih hadiah (jika lebih daripada satu pilihan hadiah disediakan). Butiran tentang cara untuk menuntut hadiah dan maklumat berkenaan penghantaran hadiah akan diberikan secara terus kepada Rakan Kongsi yang layak.

 11. Sekiranya Rakan Kongsi tidak boleh dihubungi atau tidak memberi jawapan dalam tempoh 28 hari, hadiah akan dibatalkan.

 12. Jika Rakan Kongsi layak untuk banyak hadiah pada masa yang sama, hadiah Rakan Kongsi akan dikeluarkan satu demi satu mengikut masa yang akan dibincangkan antara Rakan Kongsi dan Pengurus Akaun JustMarkets yang berkenaan. Dengan menerima hadiah, Rakan Kongsi memberi persetujuan dan kebenaran secara automatik kepada JustMarkets untuk menggunakan imej gambar Rakan Kongsi, butiran perhubungan, dan butiran hadiah untuk objektif pemasaran JustMarkets. Rakan Kongsi berhak untuk menarik balik persetujuan untuk menggunakan maklumat peribadinya (termasuk gambar, nama dan butiran perhubungan) untuk tujuan pemasaran JustMarkets. Rakan Kongsi boleh menghantar permohonan tersebut kepada [email protected]. Keengganan atau menarik balik persetujuan untuk menyertai dalam mana-mana video pemasaran/promosi, penggambaran dan/atau apa-apa aktiviti promosi lain yang telah diatur oleh JustMarkets boleh menyebabkan pembatalan hadiah.

 13. Hadiah-hadiah Program Kesetiaan Rakan Kongsi mungkin berbeza bergantung pada negara tempat tinggal Rakan Kongsi. Rakan Kongsi akan ditawarkan hadiah alternatif dengan nilai yang sama.

 14. Hadiah-hadiah berikut disediakan sebagai sebahagian daripada Program Kesetiaan Rakan Kongsi:

  Nama hadiah Keterangan hadiah Alternatif tunai, $
  Wang Tunai USD 500 Pindahan wang tunai USD 500 ke akaun Rakan Kongsi. -
  Telefon pintar iPhone ** atau telefon pintar tempatan lain yang tersedia bernilai sehingga USD 1 500. USD 1 250 atau sepadan dengan mata wang tempatan
  Wang tunai USD 2 000 Pindahan wang tunai USD 2 000 ke akaun Rakan Kongsi. -
  Alat Elektronik Premiums Komputer riba, komputer meja, TV pintar atau teater rumah tempatan yang tersedia bernilai hingga USD 3 000. USD 2 500 atau sepadan dengan mata wang tempatan
  Wang tunai USD 4 000 Pindahan wang tunai USD 4 000 ke akaun Rakan Kongsi. -
  Perjalanan Mewah Antarabangsa untuk 2 orang Perjalanan antarabangsa 6H/5M untuk 2 orang ke destinasi pilihan Rakan Kongsi, dipilih daripada senarai destinasi yang disediakan oleh JustMarkets. Tarikh perjalanan akan dipersetujui dengan Rakan Kongsi. Termasuk: Penerbangan kelas perniagaan pergi balik untuk 2 orang, pemindahan, penginapan di hotel 5*, sarapan, program lawatan, wang perbelanjaan USD 5 000 yang dikreditkan sebagai wang tunai yang boleh dikeluarkan ke akaun Rakan Kongsi. USD 10 000 atau mata wang tempatan yang sepadan
  Jam Mewah Jam mewah (model lelaki atau wanita) tempatan yang tersedia bernilai sehingga USD 20 000. USD 16 000 atau mata wang tempatan yang sepadan
  Wang Tunai USD 40 000 Pindahan wang tunai USD 40 000 ke akaun Rakan Kongsi. -
  Percutian Kapal Layar Peribadi untuk 6 orang Percutian 7H/6M merangkumi semua di kapal layar peribadi mewah untuk 6 orang. Tarikh perjalanan dan jadual perjalanan akan dipersetujui dengan Rakan Kongsi. Termasuk: Penerbangan kelas perniagaan pergi balik untuk 6 orang (jika perlu), pemindahan, carter kapal layar, kakitangan kapal layar, hidangan gourmet yang disediakan oleh cef peribadi, program lawatan. USD 50 000 atau mata wang tempatan yang sepadan
  Kereta Mewah Kereta apa-apa buatan dan model tempatan yang tersedia, bernilai sehingga USD 80,000. USD 65,000 atau mata wang tempatan yang sepadan
  Wang Tunai USD 200 000 Pindahan wang tunai USD 200 000 ke akaun Rakan Kongsi. -
 15. Jika Rakan Kongsi mencapai semua sasaran hadiah dan menerima hadiah utama, mereka akan meneruskan penyertaan dalam Program dengan Wang Tunai USD 200 000 diberikan sebagai hadiah bagi setiap tambahan USD 400 bln yang layak untuk volum perdagangan.

 16. Jika alternatif tunai disediakan dan Rakan Kongsi memilih untuk menerimanya berbanding hadiah, alternatif tunai itu akan dipindahkan ke akaun Rakan Kongsi IB yang didaftarkan di Ruang Peribadi JustMarkets. Hadiah Tunai juga akan dikreditkan ke akaun Rakan Kongsi IB yang didaftarkan di Ruang Peribadi JustMarkets. Hadiah tunai dan alternatif tunai boleh dikeluarkan pada bila-bila masa menggunakan sebarang kaedah pengeluaran tempatan yang disediakan.

 17. Sekiranya hadiah yang diberikan kepada Rakan Kongsi kurang daripada nilai hadiah maksimum yang disenaraikan di atas, perbezaannya tidak akan dibayar.

 18. Sekiranya Syarikat menukar keperluan-keperluan pada pencapaian semasa atau menambah pencapaian tambahan, ia tidak mungkin untuk seorang Rakan Kongsi menerima hadiah sama lebih daripada sekali.

 19. Semua cukai tempatan dan kos penghantaran akan membentuk sebahagian daripada peruntukan hadiah keseluruhan dan dengan itu, harga hadiah penuh (jumlah) hendaklah berada dalam nilai hadiah maksimum yang disenaraikan di atas.

 20. Semua produk elektronik akan dihantar dalam bungkusan asal melalui syarikat perkhidmatan kurier ke alamat surat-menyurat dicalonkan yang dihantar oleh Rakan Kongsi. Rakan Kongsi bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan semua terma dan syarat di mana penghantaran hadiah itu tertakluk.

 21. Tarikh dan jadual perjalanan sebenar untuk semua hadiah perjalanan akan dibincangkan secara langsung dengan Rakan Kongsi yang layak. Hadiah perjalanan hendaklah digunakan dalam masa 12 bulan selepas diberikan kepada Rakan Kongsi yang layak.

 22. JustMarkets berhak untuk, pada bila-bila masa dan tanpa notis, untuk menggantikan apa-apa hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai dan/atau spesifikasi sama seperti yang ditentukan oleh JustMarkets. Hadiah diberikan mengikut asas “seadanya” dan tidak boleh dipindahkan, ditukar atau ditebus untuk perkara lain. Semua jaminan dan gambaran yang berkaitan hadiah dikecualikan secara nyata setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang.

 23. JustMarkets dan sekutunya dan/atau pekerja dan/atau afiliasinya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan, kerosakan, kecurian, kelewatan atau kehilangan semasa transit sebaik sahaja hadiah telah dibayar oleh JustMarkets.

 24. Kecuali untuk sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, JustMarkets (termasuk pegawainya, pekerja dan ejennya) mengecualikan semua liabiliti (termasuk kecuaian), untuk sebarang kecederaan diri; atau sebarang kehilangan atau kerosakan (termasuk kehilangan peluang); sama ada secara langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit yang timbul dalam apa jua cara disebabkan penyertaan dalam Program, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, di mana timbul disebabkan yang berikut: (a) sebarang kesukaran teknikal atau kerosakan peralatan (sama ada dalam kawalan JustMarkets atau tidak); (b) sebarang kecurian, akses tidak dibenarkan atau gangguan pihak ketiga; (c) sebarang kemasukan atau tuntutan hadiah yang lewat, hilang, diubah, rosak atau salah arah (sama ada selepas diterima oleh JustMarkets atau tidak diterima) disebabkan sebarang alasan di luar kawalan munasabah JustMarkets; (d) sebarang variasi dalam nilai hadiah yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini; (e) sebarang liabiliti cukai yang dikenakan oleh Rakan Kongsi; atau (f) penggunaan hadiah termasuk hadir di acara yang disertakan sebagai sebahagian daripada hadiah.

 25. Program Kesetiaan Rakan Kongsi JustMarkets ditetapkan untuk berlangsung selama-lamanya. JustMarkets berhak pada bila-bila mengikut budi bicara mutlaknya untuk menamatkan Program Kesetiaan Rakan Kongsi. Sekiranya ini berlaku, JustMarkets akan memaklumkan Rakan Kongsi terlebih dahulu dalam masa 5 hari bekerja.

 26. Sebarang situasi yang tidak diterangkan dalam Terma ini akan tertakluk kepada keputusan budi bicara JustMarkets sendiri.

 27. JustMarkets berhak untuk mengubah dan mengemas kini Terma ini pada bila-bila masa tanpa notis awal.

 28. Terma dan Syarat ini ditulis dalam bahasa Inggeris dan mana-mana terjemahan bahasa disediakan untuk memudahkan sahaja. Sekiranya berlaku ketidakselarasan atau percanggahan antara teks bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam apa-apa bahasa, teks bahasa Inggeris akan diguna pakai.

*JustMarkets tidak menawarkan dan tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk dan rakyat bidang kuasa tertentu, termasuk Australia, Kanada, EU dan EEA, Jepun, United Kingdom, Amerika Syarikat dan negara-negara yang disekat oleh EU.

**iPhone adalah tanda dagangan Apple Inc., berdaftar di A.S, dan negara-negara lain. Tanda dagang dan jenama adalah milik pemilik masing-masing.

Artikel Terakhir
Semua Artikel
Apakah Strategi Perdagangan Pasaran Neutral?
Strategi perdagangan pasaran neutral adalah satu strategi pelaburan yang bermatlamat untuk mengaut keuntungan daripada harga yang naik dan turun dalam sekuriti berbeza sambil meminimumkan impak pergerakan pasaran umum.
Baca lagi