ทุกอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรย่อย

โปรแกรมพันธมิตรย่อย - เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้พันธมิตรได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากการที่ลูกค้ากลายมาเป็นพันธมิตร

ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร - 10%

หมายเหตุ:

  • เฉพาะพันธมิตรที่มีสถานะ IB เท่านั้นที่มีโปรแกรมพันธมิตรย่อย
  • หากต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมพันธมิตรย่อย คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือผู้จัดการ KAM ของคุณ

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานโปรแกรมพันธมิตรย่อย

  • มีสถานะ IB (ระดับพันธมิตรซิลเวอร์ขั้นต่ำ)
  • แนะนำพันธมิตร 3 ราย (พันธมิตรย่อย) ซึ่งต้องเป็นพันธมิตรขั้นสูงเป็นอย่างน้อย

หมายเหตุ: หากคุณหยุดปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรย่อยจะถูกหยุดจ่าย

การจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรย่อย

ไปยัง พันธมิตร - ลูกค้าที่ถูกแนะนำ หรือ สถิติของ IB เพื่อดูรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรย่อยของคุณ