1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. พันธมิตร
 6. >
 7. ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับส่วนรายงานในพื้นที่ของพันธมิตร

ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับส่วนรายงานในพื้นที่ของพันธมิตร

รายงานรายชื่อลูกค้า

รายงาน รายชื่อลูกค้า ช่วยทำให้คุณสามารถค้นหาลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามาทุกรายที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น รหัสลูกค้า ประเทศ ประเภทบัญชี วันที่ลงทะเบียน ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด กำไรทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามา

ตัวกรอง:

Image
 • ประเทศลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเทศของลูกค้า สามารถเลือกได้หลายประเทศ จะแสดงทุกประเทศตามค่าเริ่มต้น
 • รหัสลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า สามารถเลือกลูกค้าได้หลายคน ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้า สามารถเลือกบัญชีซื้อขายได้หลายบัญชี ตามค่าเริ่มต้น บัญชีการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • ประเภทบัญชีของลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเภทบัญชี สามารถเลือกประเภทบัญชีได้หลายประเภท ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • ระยะเวลาการลงทะเบียนบัญชี: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่ลงทะเบียนบัญชี
 • ระยะเวลาการซื้อขายล่าสุด: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่ของกิจกรรมการซื้อขายล่าสุดของลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามา
 • ความคิดเห็น: คุณสามารถสร้างความคิดเห็นสำหรับลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามาได้ด้วยการคลิกที่คอลัมน์นี้ในผลลัพธ์ซึ่งสามารถกรองในผลลัพธ์ได้

คลิก ใช้งาน เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น และคลิกที่ รีเซ็ต เพื่อลบชุดรายละเอียดทั้งหมด

รายชื่อลูกค้าจะแสดงยอดรวมปัจจุบันของคุณสำหรับลูกค้า บัญชีลูกค้า ปริมาณการซื้อขาย (เป็นล็อต) ปริมาณการซื้อขาย (ล้าน USD) และกำไร (เป็น USD)

ข้อมูล:

Image
 • รหัสลูกค้า: แสดงหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
 • ล็อตของปริมาณ/ล้าน: แสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดโดยลูกค้าในบัญชีนี้ในหน่วยล็อต หรือล้าน USD; คลิกที่ล็อต หรือจำนวนเพื่อสลับระหว่างสองค่านี้ ล็อตจะแสดงตามค่าเริ่มต้น
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรทั้งหมดที่ได้รับจากบัญชีลูกค้า (USD)
 • ประเภทบัญชี: แสดงประเภทบัญชีของลูกค้า
 • วันที่ลงทะเบียนบัญชี: แสดงวันที่สร้างบัญชีของลูกค้า
 • ประเทศลูกค้า: แสดงประเทศที่ลงทะเบียนของลูกค้า
 • วันที่ซื้อขายล่าสุด: นี่คือวันที่ของกิจกรรมการซื้อขายล่าสุดของลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามา
 • แสดงการชำระเงิน: สิ่งนี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังส่วนประวัติรางวัลที่กรองตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้าที่เลือก

แต่ละคอลัมน์สามารถจัดเรียงได้ด้วยการคลิกที่ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นั้น ปริมาณการซื้อขายอาจแสดงเป็นล็อต หรือ ล้าน USD

รายงานประวัติรางวัล

บัญชีพันธมิตรของคุณมีประวัติการจ่ายค่าคอมมิชชั่น รวมถึงกำไรเป็น USD ปริมาณการซื้อขายเป็นล็อต และปริมาณการซื้อขายเป็นล้าน USD ภายในช่วงเวลาที่เลือก จะแสดงในรายงาน ประวัติของค่าคอมมิชชั่น

ตัวกรอง:

Image
 • วันที่ชำระเงิน: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร เลือกวันที่ 2 ซึ่งจะกรองผลลัพธ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด สามารถเลือกได้เฉพาะวันที่ปัจจุบัน และอดีตเท่านั้น
 • ประเทศลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเทศของลูกค้า สามารถเลือกได้หลายประเทศ จะแสดงทุกประเทศตามค่าเริ่มต้น
 • รหัสลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า สามารถเลือกลูกค้าได้หลายคน ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้า สามารถเลือกบัญชีซื้อขายได้หลายบัญชี ตามค่าเริ่มต้น บัญชีการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • ประเภทบัญชีลูกค้า:เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามประเภทบัญชี สามารถเลือกประเภทบัญชีได้หลายประเภท ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดจะแสดงขึ้น

คลิก ใช้งาน เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น และคลิกที่ รีเซ็ต เพื่อลบชุดรายละเอียดทั้งหมด

ประวัติของค่าคอมมิชชั่นจะแสดงผลกำไรรวมในปัจจุบันของคุณ (เป็น USD) ปริมาณการซื้อขาย (เป็นล็อต) และปริมาณการซื้อขาย (เป็นล้าน USD)

ข้อมูล:

Image
 • วันที่ชำระเงิน: วันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร
 • ประเทศลูกค้า: แสดงประเทศที่ลงทะเบียนของลูกค้า
 • รหัสลูกค้า: แสดงหมายเลขรหัสผู้ใช้ของลูกค้า
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้าที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • ประเภทบัญชีลูกค้า: นี่คือประเภทบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามา
 • ปริมาณ: แสดงปริมาณการซื้อขายของลูกค้าในวันที่แสดงในคอลัมน์วันที่ชำระเงิน
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่ได้รับจากลูกค้าในวันที่แสดงในคอลัมน์วันที่ชำระเงิน
 • แสดงธุรกรรม: สิ่งนี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังส่วนธุรกรรมของลูกค้าที่กรองตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้าที่เลือก

แต่ละคอลัมน์สามารถจัดเรียงได้ด้วยการคลิกที่ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นั้น ปริมาณการซื้อขายอาจแสดงเป็นล็อต หรือ ล้าน USD

รายงานการทำธุรกรรมของลูกค้า

รายละเอียดของกิจกรรมการซื้อขายโดยลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามา รายงานนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ปิดแล้วทั้งหมดจากลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมด คุณสามารถดูวันที่ของคำสั่ง ประเภทตราสาร ปริมาณการซื้อขาย และกำไรที่ทำได้

ตัวกรอง:

Image
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้า สามารถเลือกบัญชีซื้อขายได้หลายบัญชี ตามค่าเริ่มต้น บัญชีการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 • วันที่ชำระเงิน: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามวันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร เลือกวันที่ 2 ซึ่งจะกรองผลลัพธ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด สามารถเลือกได้เฉพาะวันที่ปัจจุบัน และอดีตเท่านั้น

คลิก ใช้งาน เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น และคลิกที่ รีเซ็ต เพื่อลบชุดรายละเอียดทั้งหมด

ธุรกรรมของลูกค้าแสดงกำไรรวมในปัจจุบัน (เป็น USD) ปริมาณการซื้อขาย (เป็นล็อต) ปริมาณการซื้อขาย (เป็นล้าน USD) และจำนวนธุรกรรมทั้งหมด

ข้อมูล:

Image
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้าที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • เวลาปิด: วันที่ และเวลาที่ลูกค้าปิดการซื้อขาย
 • ตราสาร: ตราสารเพื่อการซื้อขาย
 • ปริมาณ: แสดงปริมาณการซื้อขายของลูกค้า
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่ได้รับจากลูกค้า

แต่ละคอลัมน์สามารถจัดเรียงได้ด้วยการคลิกที่ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นั้น ปริมาณการซื้อขายอาจแสดงเป็นล็อต หรือล้าน USD

รายงานของธุรกรรมที่กำลังรอการชำระเงิน

ที่นี่ คุณสามารถดูธุรกรรมที่รอดำเนินการทั้งหมดที่สร้างขึ้นตามลูกค้าที่คุณแนะนำเข้ามา ค่าคอมมิชชั่นจากการทำธุรกรรมเหล่านี้จะจ่ายให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง

ตัวกรอง:

Image
 • บัญชีลูกค้า: เพื่อกรองข้อมูลในตารางตามบัญชีการซื้อขายของลูกค้า สามารถเลือกบัญชีซื้อขายได้หลายบัญชี ตามค่าเริ่มต้น บัญชีซื้อขายทั้งหมดจะแสดง โปรดทราบว่าลูกค้าที่แนะนำเข้ามาอาจมีบัญชีซื้อขายมากกว่าหนึ่งบัญชี

คลิก นำไปใช้ เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น และคลิกที่ รีเซ็ต เพื่อลบชุดรายละเอียดทั้งหมด

ข้อมูล:

Image
 • บัญชีลูกค้า: แสดงหมายเลขบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
 • จำนวนธุรกรรมที่รอดำเนินการ: จำนวนธุรกรรมที่รอดำเนินการซึ่งจะชำระเงินในวันถัดไป
 • ปริมาณ: แสดงปริมาณการซื้อขายของลูกค้า
 • กำไร: แสดงค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่คุณจะได้รับจากลูกค้าหลังการชำระเงิน

แต่ละคอลัมน์สามารถจัดเรียงได้ด้วยการคลิกที่ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นั้น ปริมาณการซื้อขายอาจแสดงเป็นล็อต หรือล้าน USD