Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ทฤษฎี Elliott Wave คืออะไร?

What Is The Elliott Wave Theory?

ทฤษฎี Elliott Wave เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และการเก็งกำไรในตลาดในรูปแบบอื่น ๆ Ralph Nelson Elliott ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1920 และต้นทศวรรษ 1930 เป็นทฤษฎีที่ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าตลาดการเงินเคลื่อนไหวในรูปแบบ และวงจรซ้ำ ๆ ซึ่งสามารถระบุ และคาดการณ์ได้โดยใช้หลักการของคลื่น รูปแบบเหล่านี้เรียกว่า "คลื่น" เชื่อกันว่าได้รับแรงผลักดันจากจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาดซึ่งแกว่งไปมาระหว่างช่วงเวลาของการมองโลกในแง่ดี และการมองโลกในแง่ร้าย

 Elliott Wave Theory

ทฤษฎี Elliott Wave ประกอบไปด้วยคลื่นสองประเภทหลัก คือ: คลื่นตรงข้ามหรือสวนกับเทรนด์ที่ใหญ่กว่า (impulse wave) และคลื่นสวนแนวโน้มที่เคลื่อนไหวสวนทางกับเทรนแนวโน้มหลัก (corrective wave)

impulse wave

impulse waves คือรูปแบบคลื่นห้าคลื่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มโดยรวม มีป้ายกำกับว่าเป็นคลื่น 1, 2, 3, 4 และ 5

Corrective Wave

หลังจากเกิด impulsive wave จะมี corrective wave เกิดตามมาในภายหลัง Corrective wave คือรูปแบบสามคลื่น และมีแนวโน้มที่จะย้อนรอยตาม impulsive wave ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า มีป้ายกำกับว่าเป็นคลื่น A, B และ C

อัตราส่วนฟีโบนัชชี (Fibonacci)

ทฤษฎี Elliot Wave ยังรวมอัตราส่วนฟีโบนัชชีเพื่อกำหนดระดับราคาที่เป็นไปได้สำหรับการประมาณการคลื่น และการกลับตัว ระดับฟีโบนัชชีทั่วไป ได้แก่ 38.2%, 50% และ 61.8%

เศษส่วนเป็นแนวคิดที่สำคัญในทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ และโครงสร้างคลื่นเดียวกันสามารถสังเกตได้ในระดับที่ต่างกันภายในตลาดการเงิน พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่ารูปแบบราคาที่เห็นในกรอบเวลาที่เล็กลงก็สามารถพบได้ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าซึ่งทำให้เกิดรูปแบบที่คล้ายกัน และเกิดซ้ำ

การนำมาใช้ในการซื้อขาย ฟอเร็กซ์

  • การระบุคลื่น: นักเทรดที่ใช้ทฤษฎี Elliott Wave มีเป้าหมายเพื่อระบุ และติดป้ายกำกับคลื่นในกราฟราคาเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด และความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยในการกำหนดตำแหน่งปัจจุบันภายในรูปแบบคลื่นที่ใหญ่กว่า
  • การวิเคราะห์แนวโน้ม: ทฤษฎี Elliott Wave ช่วยให้นักเทรดระบุทิศทางของเทรนด์โดยรวม และประเมินความแข็งแกร่งของเทรนด์ Impulsive wave บ่งชี้ทิศทางของเทรนด์ในขณะที่ corrective wave มอบโอกาสในการเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางของเทรนด์ที่ใหญ่กว่า
  • การคาดการณ์คลื่น: นักเทรดใช้ทฤษฎี Elliott Wave เพื่อคาดการณ์ราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ impulsive wave ที่สมบูรณ์ สิ่งนี้สามารถช่วยในการกำหนดเป้าหมายกำไร หรือระบุพื้นที่ของการกลับตัวของเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นได้
  • การจัดการความเสี่ยง: ทฤษฎี Elliott Wave สามารถช่วยในการกำหนดระดับหยุดขาดทุน (Stop Loss) ได้ด้วยการระบุจุดที่ไม่ถูกต้อง หากราคาเคลื่อนตัวเกินระดับคลื่นที่ระบุ แสดงว่าจำนวนคลื่นไม่ถูกต้อง และการตั้งค่าการซื้อขายอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป

ตัวอย่างโครงสร้าง Elliott Wave บนกราฟราคาของ XAUUSD (ทองคำ):

What Is The Elliott Wave Theory?

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือทฤษฎี Elliott Wave เป็นความคิดเห็นส่วนตัว และเปิดกว้างสำหรับการตีความซึ่งสามารถนำไปสู่การนับคลื่น และการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันโดยเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน ต้องใช้การฝึกฝน ประสบการณ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างมีประสิทธิภาพ นักเทรดร์มักใช้ทฤษฎี Elliott Wave ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันหรือตรวจสอบการวิเคราะห์ของพวกเขา