ข่าวสารของเรา

ตารางการซื้อขายสำหรับเดือนเมษายน

 – 31/3/2566

เรียน ท่านลูก

โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
Tuesday 04 April 2023
HK50 - ปิดทำการก่อน 21:59
วันพุธ 05 เมษายน 2566
HK50 - ปิดทำการแล้ว
วันพฤหัสบดี 06 เมษายน 2566
HK50 - 04:15-21:59
AU200 - ปิดทำการก่อน 16:59
EU50, FR40, UK100, DE40 - ปิดทำการก่อน 22:59
วันศุกร์ 07 เมษายน 2566
Metals - ปิดทำการแล้ว
Oil: - ปิดทำการแล้ว
EU Shares - ปิดทำการแล้ว
US Shares: - ปิดทำการแล้ว
Indices:
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - ปิดทำการแล้ว
CHA50, IND50, US500, US100, US30, JP225 - 00:00-16:15
วันจันทร์ 10 เมษายน 2566
EU Shares - ปิดทำการแล้ว Indices:
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - ปิดทำการแล้ว
CHA50, IND50 - เปิดทำการล่าช้า 04:00
วันอังคาร 11 เมษายน 2566
Indices:
AU200, UK100 - เปิดทำการล่าช้า 03:00
EU50, DE40 - เปิดทำการล่าช้า 03:15
FR40 - เปิดทำการล่าช้า 09:00
HK50 - 04:15-21:59

วันอังคาร 25 เมษายน 2566
AU200 - เปิดทำการล่าช้า 10:10
วันศุกร์ 28 เมษายน 2566
HK50 - ปิดทำการก่อน 21:59
EU50, DE40, FR40, UK100 - ปิดทำการก่อน 22:59
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets