Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขายสำหรับพฤษภาคม

 – 3/5/2567

เรียน ท่านลูกค้า

โปรดทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขาย
การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้ด้านล่าง:

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
UK100 - ปิดทำการก่อน 23:00

วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม 2567
UK100 - ปิดทำการแล้ว

วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2567
UK100 - เปิดทำการล่าช้า  03:00

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
HK50 - ปิดทำการก่อน 22:00

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
HK50 - ปิดทำการแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
HK50 - เปิดทำการล่าช้า  04:15

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
US Shares - ปิดทำการแล้ว
Metals - ปิดทำการก่อน 20:15
Oil - ปิดทำการก่อน 20:15
Indices
UK100 - ปิดทำการแล้ว
HK0 - ปิดทำการก่อน 11:30
JP225, US30, US100, US500 - ปิดทำการก่อน 20:00

วันอังคาร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Indices
UK100 - เปิดทำการล่าช้า 03:00
HK50 - เปิดทำการล่าช้า 04:15

เวลาเปิดทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และช่วงเวลาการซื้อขายจะแสดงไว้ที่นี่.
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะทำการซื้อขาย เราหวังว่าคุณจะทำธุรกรรมที่ทำกำไรได้!
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานJustMarkets