اخبار ما

تغییر نام تجاری در حال پایان است!

 – 2022/10/11

مشتریان عزیز!

ما مطمئن هستیم که همه شما با علاقه به تغییرات رخ داده در ماه های اخیر نگاه کرده اید

مرحله سوم تغییر نام تجاری به زودی برگزار می شود و انتقال کامل از دامنه Justforex.com به JustMarkets.com را فراهم می کند.

تمام درخواست‌هایی که به دامنه قدیمی ارسال می‌شوند به JustMarkets هدایت می‌شوند.

از اینکه با ما ماندید متشکرم!

با احترام
تیم JustMarkets