مشاغل

JustMarkets از افراد مسئولیت پذیر و یا انگیزه دعوت میکند تا در یک تیم کار کنند. ما شغلی را پیشنهاد میدهیم که نه تنها ثبات مالی به ارمغان می آورد، بلکه فرصت نشان دادن و ارتقاء مهارت های حرفه ای بیشتر و در عین حال ساخت پله های ترقی را میدهد. تمامی اهداف شرکت بخاطر حرفه ای گری هر کدام از اعضای کادر به دست آورده شده است . به این خاطر است که ما تمامی شرایط را به شکلی درست کرده ایم که هر کسی این شانس را داشته باشد که خودش را نشان دهد، مهارت ها را ارتقا دهد و نتایج بهتری بگیرد. شغل در JustMarkets پیشرفت مداوم، جنبشی و داینامیک است.

چند نکته مختلف وجود دارد که ما از از شرکت های دیگر، متفاوت میسازد: نگرش مثبت، نگاه خوش بینانه به آینده و رویکرد واقع گرایانه به کار. کارمندان بسیار ماهر، که حرفه ای هستند، اساس موفقیت ما محسوب میشوند. جهت گیری هدف برتری ای است که ما را به جلو سوق میدهد.

لطفا با ضمیمه کردن رزومه تان در [email protected] برای مانامه بنویسید.

از کنجکاوی شما درباره شرکت ما تشکر میکنیم. تمامی رزومه ها به دقت خوانده خواهند شد.

شغل در JustMarkets به این معنی است که:
 • کار روی بزرگترین بازار مالی؛
 • دستمزد پایدار و شایسته مبنی بر نتایج مصاحبه؛
 • کار با تیم دوستانه؛
 • فرصت های شغلی؛
 • شرایط کاری راحت.
ما از دیدن شما در تیم ما مشتاق خواهیم بود اگر...
 • شما ابتکار عمل دارید؛
 • شما هدف گرا هستید؛
 • شما قابلیت کار در تیم را دارید؛
 • شما مسئول هستید؛
 • شما خلاق هستید؛
 • شما حرفه ای هستید؛
 • شما میل به پیشرفت دارید.