اخبار ما

زمان بندی ترید برای آوریل

 – 2024/04/23

مشتریان عزیز!

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی تغییراتی خواهد داشت.
کلیه تغییرات در جلسات معاملاتی در زیر ارائه شده است:

چهار شنبه, 24 آوریل 2024
Indices:
AU200 - زودترین زمان بستن 23:00

پنج شنبه, 25 آوریل 2024
Indices:
AU200 - آخرین زمان باز بودن 10:10

سهشنبه, 30 آوریل 2024
Indices:
HK50 - زودترین زمان بستن 22:00
EU50, DE40, FR40 - زودترین زمان بستن 23:00

چهار شنبه, 01 ممکن است 2024
EU Shares - بسته شده
Indices:
EU50, DE40, FR40, ES35, HK50 - بسته شده

پنج شنبه, 02 ممکن است 2024
Indices:
EU50, DE40 - آخرین زمان باز بودن 03:15
HK50 - آخرین زمان باز بودن 04:15
FR40 - آخرین زمان باز بودن 09:00

ساعات کاری بازار فارکس و جلسات معاملاتی اینجا فهرست شده است.
لطفاً این اطلاعات را هنگام معامله در نظر بگیرید. ما برای شما معاملات سودآور آرزو می کنیم!
با احترام،
تیم JustMarkets