های واریز و برداشت

گزینه واریز ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش واریز
حداقل حداکثر
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Mastercard EUR, USD 10 USD
10 EUR
10,000USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Visa EUR, USD 10 USD
10 EUR
10,000USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 100 USD 50,000 USD %0 1-6 روز بانکی واریز
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR, USD 10USD %0 در طول 5 دقیقه واریز
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 10USD %0 در طول 5 دقیقه واریز
Perfect Money EUR, USD 10 USD %0 در طول 5 دقیقه واریز
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 5USD %0 در طول 5 دقیقه واریز
Airtm USD 10USD 2,500USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
رمز ارزها
Bitcoin BTC 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Bitcoin Cash BCH 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Ethereum ETH 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
USD Coin USDC 15 USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Tether USDT 15 USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
BUSD BUSD 15 USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Binance Coin BNB 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Dogecoin DOGE 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
Litecoin LTC 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
XRP XRP 30USD %0 در طول 30 دقیقه واریز
کیف پول خاص
Usharg IRR 1USD %0 حداکثر 1 ساعت واریز
گزینه برداشت‌ ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش برداشت
حداقل حداکثر
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000EUR
5,000USD
%0 1 الی 2 ساعت1 برداشت
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000EUR
5,000USD
%0 1 الی 2 ساعت1 برداشت
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 500 USD 50,000 USD %0 1-6 روز بانکی برداشت
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR
USD
5 EUR
5 USD
%0 1 الی 2 ساعت برداشت
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 1EUR
1USD
8,500EUR
10,000USD
%0 1 الی 2 ساعت برداشت
Perfect Money EUR
USD
1EUR
1USD
%0 1 الی 2 ساعت برداشت
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 5USD %0 1 الی 2 ساعت برداشت
Airtm USD 5USD 2,500USD %0 1 الی 2 ساعت برداشت
رمز ارزها
Bitcoin BTC 0.001BTC %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Bitcoin Cash BCH 0.102BCH %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Ethereum ETH 0.015 ETH %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Tether USD USDT 10 USDT %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
USD Coin USDC 10 USDC %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
BUSD BUSD 10 BUSD %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Binance Coin BNB 0.125 BNB %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Dogecoin DOGE 443 DOGE %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
Litecoin LTC 0.3 LTC %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
XRP XRP 62 XRP %0 + هزینه بلاکچین 1 الی 3 ساعت برداشت
کیف پول خاص
Usharg IRR 1USD %0 1 تا 2 ساعت 1 حداکثر 1 ساعت برداشت

1 1-2 ساعت در دوره کاری دپارتمان مالی. زمان معمول پردازش حداکثر تا هفت روز بانکی است.