های واریز و برداشت

گزینه واریز ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش واریز
حداقل حداکثر JustMarkets ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Mastercard EUR, USD 5USD 10,000USD %0 فوری فوری واریز
Visa EUR, USD 5USD 10,000USD %0 فوری فوری واریز
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR, USD 5USD %0 فوری فوری واریز
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5USD %0 فوری فوری واریز
Perfect Money EUR, USD 5USD %0 فوری فوری واریز
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5USD %0 فوری فوری واریز
Airtm USD 5USD 2,500USD %0 فوری فوری واریز
رمز ارزها
Bitcoin BTC 7USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Bitcoin Cash BCH 5USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Ethereum ETH 7USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
USD Coin USDC 11USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Tether USDT 11USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
BUSD BUSD 11USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Binance Coin BNB 5USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Dogecoin DOGE 5USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Litecoin LTC 5USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
XRP XRP 7USD %0 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
کیف پول خاص
Usharg IRR 1USD %0 حداکثر 1 ساعت واریز
گزینه برداشت‌ ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش برداشت
حداقل حداکثر JustMarkets ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Mastercard EUR
USD
5EUR
5USD
5,000EUR
5,000USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 4–10 روز بانکی برداشت
Visa EUR
USD
5EUR
5USD
5,000EUR
5,000USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 4–10 روز بانکی برداشت
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR
USD
1EUR
1USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1EUR
1USD
8,500EUR
10,000USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Perfect Money EUR
USD
1EUR
1USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5USD %0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Airtm USD 1USD 2,500USD %0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
رمز ارزها
Bitcoin BTC 0.0015BTC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Bitcoin Cash BCH 0.05BCH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Ethereum ETH 0.06ETH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Tether USD USDT 51USDT %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
USD Coin USDC 30USDC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
BUSD BUSD 50BUSD %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Binance Coin BNB 0.04BNB %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Dogecoin DOGE 100DOGE %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Litecoin LTC 0.15LTC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
XRP XRP 75XRP %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
کیف پول خاص
Usharg IRR 1USD %0 1 تا 2 ساعت 1 حداکثر 1 ساعت برداشت

1 1–2 ساعت در ساعات کاری بخش مالی . زمان معمول پردازش حداکثر تا دو روز بانکی است.

در صورت نداشتن فعالیت معاملاتی، یا هر گونه سوء استفاده مربوطه به سیاست بازپرداخت، JustMarkets این اجازه را دارد که هر مبلغ بازپرداخت را پس بگیرد. اگر بعد از نداشتن فعالیت معاملاتی تقاضای برداشت بدهید، JustMarkets این اجازه را دارد که مبلغ برابر با هر گونه هزینه ای که متحمل شده است و یا 3% از کل مبلغ برداشت را مطالبه کند.