ایجنت پرداخت

شما خدمات تبادل ارز الکترونیک ارائه میدهید و میخواهید تجارت خود را به سطح جدیدی گسترش دهید؟ پس ما فقط برای شما پیشنهاد مخصوصی داریم! JustMarkets پیشنهاد شراکت را در قالب ایجنت پرداخت برای شرکت هایی که خدمات تبادل ارائه میدهند، دارد.

ایجنت پرداخت نوعی شراکت است وقتی که شریک خدمات واریز و برداشت مبالغ از حساب های تجاری مشتریان JustMarkets را با انتقال محلی ارائه میدهد.

 • برتری های شراکت کدامند؟

  • پایه مشتری جدید مشتریان موجود JustMarkets؛
  • سود بالاتر بر اساس افزایش گردش ارز خدمات مبادله؛
  • کمیسیون ها از تراکنش های واریز و برداشت مشتریان JustMarkets؛
  • سهم درامد برای سفارشاتی که توسط مشتریان جذب شده انجام شده است*؛
  • قرار دادن اطلاعات خدمات در وب سایت JustMarkets به عنوان روش مجاز واریز و برداشت در منطقه شما.
 • الزمات پیوستن به برنامه چیست ؟

  • خدمات تبادل خود؛
  • فعالیت وب سایت حداقل به مدت 6 ماه؛
  • تمایل به کار، توسعه کسب و کار و کسب درآمد.
 • چگونه شروع کنیم؟

* برای دریافت سهم درامد از سفارشات انجام شده توسط مشتریان جذب شده، شما باید Back Office را در وب سایت ثبت نام کنید، حساب شریک باز کنید و بنر یا لینک شریک شرکت مان را در وب سایت خود قرار دهید.