Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

بسیار هیجان زده هستیم که اعلام کنیم JustMarkets دوازدهمین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد! برای نشان دادن این نقطه عطف خاص، ما چندین بهروزرسانی شگفتانگیز را برای افزایش راحتی و کارایی شما در حین ترید آماده کردهایم.
بیشتر بخوانید