اخبار ما

بر اساس بازخورد و درخواستهای مشتاقانه شما از آخرین چالش ما، هیجانزده هستیم که یک فرصت جدید ارائه دهیم - "مسابقه پیروزی تریدینگ! با تکیه بر موفقیت مسابقه قبلی، مسابقه جدید شما را دعوت می کند تا یک بار دیگر مهارت های معاملاتی خود را نشان دهید، سفری هیجان انگیز را آغاز کنید و برای شانس بردن جوایز واقعاً شگفت انگیز رقابت کنید.
بیشتر بخوانید