ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแบรนด์ใหม่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว!

 – 11/10/2565

เรียน ท่านลูกค้า!

เรามั่นใจว่าทุกท่านได้เฝ้าจับตาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความสนใจ

ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการเปลี่ยนแบรนด์ใหม่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ โดยจะเป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนจากโดเมน Justforex.com เป็น JustMarkets.com ทั้งหมด

คำร้องขอทั้งหมดที่เข้ามาถึงโดเมนเก่าจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง JustMarkets

ขอขอบคุณที่ยังคงอยู่พวกเรา!

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets