Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

محدوده سهام برای اهرم 1:1000 گسترش یافت

 – 2023/12/07
Equity Range for 1:1000 Leverage Expanded
مشتریان عزیز!
اکنون می توانید از اهرم 1:1000 با حقوق صاحبان سهام از 5000 تا 39999 دلار (یا ارزش مشابه در ارز دیگر) استفاده کنید.
قبلا این اهرم برای سهام از 5000 تا 29999 دلار در دسترس بود.
در نظر بگیرید که ابزارهای معاملاتی با توجه به مشخصات خود می توانند حداکثر اهرم متفاوتی داشته باشند.
با احترام،
تیم JustMarkets