ข่าวสารของเรา

เพิ่มช่วงเงินทุนสำหรับเลเวอเรจ 1:1000 แล้ว

 – 7/12/2566
Equity Range for 1:1000 Leverage Expanded
เรียน ท่านลูกค้า!
ตอนนี้คุณสามารถใช้เลเวอเรจ 1:1000 ด้วยเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ถึง 39,999 USD (หรือมูลค่าที่ใกล้เคียงกันในสกุลเงินอื่น)
ก่อนหน้านี้ เลเวอเรจนี้มีให้สำหรับเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ถึง 29,999 USD
โปรดทราบว่าเครื่องมือการซื้อขายสามารถมีเลเวอเรจสูงสุดที่แตกต่างกันตามข้อกำหนด
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets