اخبار ما

JustMarkets $100,000 می دهد!

 – 2021/06/14
همه ما متفاوت هستیم. شما نیز مشتریان ما هستید. و ما می دانیم که شما داستانهای مختلفی راجع به روابط ما دارید. پس به ما بگویید.
نظر خود را درباره جایگاهی که JustMarkets در زندگی شما می گیرد بنویسید، مثل اینکه اکنون در مورد جایگاه خود در قلب ما می خوانید.
درباره JustMarkets بنویسید و 100$ دریافت کنید
  • 1. با توصیف اینکه چرا JustMarkets را با هشتگ #iloveJustMarkets در Facebook ، Twitterیا Instagram انتخاب کرده اید، پستی ارسال کنید.
  • 2. با پر کردن این فرم پست خود را برای ما ارسال کنید
  • 3. مطمئن شوید که در JustMarkets مشترک شبکه اجتماعی هستید که در آن پست ارسال کرده اید و به حساب رسمی JustMarkets اشاره کرده اید.
JustMarkets gives $100,000!
بهترین پست ها و نویسندگان آنها در معرض دید عموم قرار می گیرند! از شانس خود استفاده کن.
با احترام
تیم JustMarkets