اخبار ما

زمان بندی ترید 2021.05.24 و 2021.06.30

 – 2021/06/09

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داشت
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
دوشنبه ، 24 ژوئن 2021
HK50, HK50.f, CHINAH.f - بسته شده
AU200 - آخرین زمان باز بودن 10:10
چهار شنبه ، 30 ژوئن 2021
HK50 - زودترین زمان بستن 19:00
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+3).
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داریم!
با احترام
تیم JustMarkets