ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขาย 2564 14 มิถุนายน และ 2564 30 มิถุนายน

 – 9/6/2564

เรียน ท่านลูก

โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
HK50, HK50.f, CHINAH.f - ปิดทำการแล้ว
AU200 - เปิดทำการล่าช้า 10:10
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
HK50 - ปิดทำการก่อน 19:00
ทุกเวลาเป็นไปตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets