اخبار ما

ویژگی های CHINA50.f و SING.f دیگر در دسترس نیستند

 – 2021/09/13

مشتریان عزیز

به اطلاع شما می رسانیم ویژگی های CHINA50.f و SING.f از تاریخ 2021.09.17 دیگر جهت ترید در دسترس نیستند.
با احترام
تیم JustMarkets