اخبار ما

Visa/Mastercard موقتا برای سپرده ها غیرفعال شده اند.

 – 2021/04/08
مشتریان عزیز
تیم JustMarkets متاسفانه اعلام می نماید که سرویس واریز برای Visa/Mastercard به دلیل وقفه پیش بینی نشده موقتاً تا اطلاع ثانوی غیرفعال خواهد شد.
بدینوسیله بابت مشکلات پیش آمده عذرخواهی می کنیم و مطمئن باشید که به طور دقیق موضوع را بررسی و شما را در جریان خواهیم گذاشت.
با احترام
تیم JustMarkets