ข่าวสารของเรา

ปิดรับบัตร Visa/Mastercard สำหรับการฝากเงินชั่วคราว

 – 8/4/2564
เรียน ท่านลูกค้า
ทีมงาน JustMarkets รู้สึกเสียใจที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเราจะปิดรับบริการฝากเงินสำหรับบัตร Visa/Mastercard ชั่วคราวไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และขอให้คุณมั่นใจได้ว่าเรากำลังจัดการกับเรื่องนี้อย่างเข้มงวด แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets