1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. หน้าจัดการระบบ (Back Office)
 6. >
 7. การเก็บบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเข้าแฟ้มถาวร

การเก็บบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเข้าแฟ้มถาวร

บัญชีซื้อขายจริง และบัญชีทดลองจะถูกเก็บเข้าแฟ้มถาวรหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โปรดทราบว่าบัญชีที่ถูกเก็บเข้าแฟ้มถาวรจะถูกลบ และไม่สามารถใช้เพื่อการซื้อขายได้

กฎของการเก็บบัญชีเข้าแฟ้มถาวร

MT4
Real Demo
 • ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชีในช่วงระหว่าง 90 วัน*
 • ไม่เปิดตำแหน่งซื้อขาย
 • ยอดคงเหลือในบัญชี 0 (ศูนย์) หรือน้อยกว่า
 • ไม่มีการเข้าสู่บัญชีในช่วงระหว่าง 45 วัน
MT5
Real Demo
 • ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชีในช่วงระหว่าง 60 วัน*
 • ไม่เปิดตำแหน่งซื้อขาย
 • ยอดคงเหลือในบัญชี 0 (ศูนย์) หรือน้อยกว่า
 • ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชีในช่วงระหว่าง 14 วัน*
 • ไม่เปิดตำแหน่งซื้อขาย

*กิจกรรมการซื้อขายที่จะถือว่าเป็นการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ: การเปิด ปิดตำแหน่ง การแก้ไขตำแหน่งต่าง ๆ หรือคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเกิดขึ้นภายในบัญชีการซื้อขายของผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการให้บริการ (ข้อตกลงของลูกค้า หน้า 4.11)