ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขายสำหรับธันวาคม

 – 15/12/2566

เรียน ท่านลูกค้า

โปรดทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขาย
การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้ด้านล่าง:

วันศุกร์ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
BRENT - ปิดทำการก่อน 22:00
Indices:
AU200 - ปิดทำการก่อน 07:30
HK50 - ปิดทำการก่อน 21:00
CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - ปิดทำการก่ 23:00

วันจันทร์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สัญลักษณ์ทั้งหมด - ปิดทำการแล้ว

วันอังคาร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
EU Shares - ปิดทำการแล้ว
Indices:
CHA50, SG20 - เปิดทำการล่าช้า 03:00
AU200, ES35, EU50, FR40, DE40, HK50, UK100 - ปิดทำการแล้ว

วันพุธ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
Indices:
EU50, DE40 - เปิดทำการล่าช้า 02:15
UK100 - เปิดทำการล่าช้า 03:00
HK50 - เปิดทำการล่าช้า 03:15
FR40 - เปิดทำการล่าช้า 09:00

วันศุกร์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
BRENT - ปิดทำการก่อน 22:00
Indices:
AU200 - ปิดทำการก่อน 07:30
HK50 - ปิดทำการก่อน 21:00
CHA50, SG20, EU50, FR40, DE40, UK100 - ปิดทำการก่ 23:00

วันจันทร์ 01 มกราคม พ.ศ. 2567
สัญลักษณ์ทั้งหมด - ปิดทำการแล้ว<
วันอังคาร 02 มกราคม พ.ศ. 2567
Indices:
EU50, DE40 - เปิดทำการล่าช้า 02:15
CHA50, SG20, UK100 - เปิดทำการล่าช้า 03:00
HK50 - เปิดทำการล่าช้า 03:15
FR40 - เปิดทำการล่าช้า 09:00

เวลาเปิดทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และช่วงเวลาการซื้อขายจะแสดงไว้ที่นี่.
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะทำการซื้อขาย เราหวังว่าคุณจะทำธุรกรรมที่ทำกำไรได้!
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets