ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนขนาดค่าสวอปข้ามคืนสำหรับ XNGUSD

 – 31/5/2566
Major Improvements to Our Trading Infrastructure
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ!
โปรดติดตามอัปเดตตัวเลือกในการเทรดของคุณกับ JustMarkets ดังต่อไปนี้ ขนาดค่าสวอปข้ามคืนสำหรับเครื่องมือเทรด XNGUSD มีการเปลี่ยนแปลงและใช้ได้กับบัญชีทุกประเภทท
การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของเราสอดคล้องกับความต้องการในการเทรดของคุณ
สำหรับภาพรวมขนาดค่าสวอปใหม่ทั้งหมดและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ XNGUSD โปรดไปที่หน้า ข้อกำหนดของสัญญา
ด้วยความนับถืออย่างสูง
ทีม JustMarkets