ข่าวสารของเรา

การมอบอำนาจให้

 – 26/11/2561
เรียน ท่านลูกค้า!

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ JustMarkets ได้แต่งตั้งขึ้น คำสั่งซื้อขาย และข้อผูกพันของ
จะถูกโอนไปยังบริษัท
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจะถูกจัดทำเป็นข้อตกลงของลูกค้าของ
ทุกราย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกโอนไปยังบริษัท


การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมในสัญญาเดิม ตลอดจนสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันที่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า หรือธุรกรรมที่รวมอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายช่วยเหลือของเรา

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets