Berita Kami

Delegasi Kuasa

 – 26/11/2018
Klien yang dihormati!

Kami ingin memaklumkan anda bahawa mengikut strategi pembangunan yang dipilih oleh JustMarkets, jumlah keseluruhan kedudukan terbuka, pesanan dan obligasi
akan dipindahkan ke
tanpa sebarang perubahan bermula dari 1 Januari 2019.

Perubahan yang sepatutnya akan dibuat mengikut persetujuan semua klien syarikat
Data peribadi klien akan dipindahkan ke syarikat
.

Perubahan-perubahan ini tidak akan menjejaskan sebarang obligasi yang sedia ada berkenaan kontrak tertunggak serta sebarang hak undang-undang atau obligasi yang mungkin timbul di bawah persetujuan klien atau transaksi yang disimpulkan di bawah.

Jika anda mempunyai soalan tambahan, sila hubungi kumpulan sokongan kami.

Salam hormat,
Kumpulan JustMarkets