1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. مشارکت‌ها
  6. >
  7. چه زمانی سطوح شریک تغییر می کند؟

چه زمانی سطوح شریک تغییر می کند؟

هر زمان که برای سطح شریک بعدی واجد شرایط شوید، روز بعد به طور خودکار شرایط شما بروز می شود. اگر دستیابی به اهداف منجر به تنزل رتبه شود، فقط در روز اول ماه بعد اتفاق می افتد.