ระดับพันธมิตรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่?

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีคุณสมบัติสำหรับระดับพันธมิตรถัดไป ระบบจะเปลี่ยนแปลงระดับพันธมิตรโดยอัตโนมัติในวันถัดไป หากไม่บรรลุเป้าหมายส่งผลให้มีการลดระดับ การปรับลดจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป