1. خانه
 2. >
 3. سوالات متداول
 4. >
 5. مشارکت‌ها
 6. >
 7. صلاحیت سطح چیست و چگونه کار می کند؟

صلاحیت سطح چیست و چگونه کار می کند؟

صلاحیت سطح چیست و چگونه کار می کند؟
صلاحیت سطح چیست و چگونه کار می کند؟

صلاحیت سطح در روز اول هر ماه تقویمی رخ می دهد که در آن حجم معاملات (3 ماه تقویم گذشته) مشتریان جذب شده شما تجزیه و تحلیل می شود، در نتیجه:

 • اگر الزامات سطح فعلی خود را برآورده کنید، در سطح فعلی خود باقی خواهید ماند.
 • اگر الزامات سطح فعلی خود را برآورده نکنید، از نظر حجم معاملات به سطحی تنزل خواهید یافت که با نتایج شما مطابقت دارد.

توجه: هنگامی که دوره تقویت فعال است، سطح شریک شما را نمی توان در نتیجه صلاحیت کاهش داد.

مثال ۱

 • سطح شریک فعلی شما: شریک پیشرفته (15 تا 30 میلیون دلار).
 • در 1 سپتامبر صلاحیت رخ می دهد. حجم معاملات در 3 ماه گذشته به شرح زیر است:
ماه حجم تریدینگ
ژوئن ۱۰ میلیون دلار
جولای ۵ میلیون دلار
آگوست ۵ میلیون دلار
مجموع ۲۰ میلیون دلار
 • 20 میلیون دلار الزامات سطح شریک پیشرفته (15 تا 30 میلیون دلار) است.
 • در 1 سپتامبر پس از احراز صلاحیت، در سطح شریک پیشرفته می‌مانید.
 • در 1 سپتامبر یک دوره صلاحیت جدید آغاز می شود.
 • در 1 سپتامبر حجم معاملات شما در 3 ماه گذشته به شرح زیر است:
ماه حجم تریدینگ
جولای ۵ میلیون دلار
آگوست ۵ میلیون دلار
سپتامبر ۰ میلیون دلار
مجموع ۱۰ میلیون دلار
 • برای حفظ سطح فعلی خود - شریک پیشرفته (15 تا 30 میلیون دلار)، مشتریان شما باید حداقل 5 میلیون دلار حجم معاملات در سپتامبر انجام دهند.
 • برای ارتقاء به سطح شریک بعدی - شریک نقره ای (30 تا 90 میلیون دلار)، مشتریان شما باید حداقل 20 میلیون دلار حجم معاملات در سپتامبر انجام دهند.

مثال ۲

 • سطح شریک فعلی شما: شریک پیشرفته (15 تا 30 میلیون دلار).
 • در 1 سپتامبر صلاحیت رخ می دهد. حجم معاملات در 3 ماه گذشته به شرح زیر است:
ماه حجم تریدینگ
ژوئن ۵ میلیون دلار
جولای ۵ میلیون دلار
آگوست ۳ میلیون دلار
مجموع ۱۳ میلیون دلار
 • برای ماندن در سطح فعلی خود - شریک پیشرفته، حداقل به 15 میلیون دلار حجم معاملات برای 3 ماه گذشته نیاز دارید.
 • 13 میلیون دلار الزامات سطح شریک است (0 -15 میلیون دلار).
 • در 1 سپتامبر پس از احراز صلاحیت، به سطح شریک تنزل می دهید.
 • در 1 سپتامبر یک دوره صلاحیت جدید آغاز می شود. حجم معاملات شما در 3 ماه گذشته به شرح زیر است:
ماه حجم تریدینگ
جولای ۵ میلیون دلار
آگوست ۳ میلیون دلار
سپتامبر ۰ میلیون دلار
مجموع ۸ میلیون دلار
 • برای ارتقاء به سطح شریک بعدی - شریک پیشرفته (15 تا 30 میلیون دلار)، مشتریان شما باید حداقل 7 میلیون دلار حجم معاملات در سپتامبر انجام دهند.