1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. พันธมิตร
 6. >
 7. ระดับของคุณสมบัติคืออะไร และทำงานอย่างไร?

ระดับของคุณสมบัติคืออะไร และทำงานอย่างไร?

ระดับของคุณสมบัติจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (3 เดือนปฏิทินล่าสุด) จากลูกค้าที่คุณได้แนะนำเข้ามาซึ่งเป็นผลมาจาก:

 • หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระดับปัจจุบัน คุณจะยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระดับปัจจุบัน คุณจะถูกลดระดับเป็นระดับที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของปริมาณการซื้อขายของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการเพิ่มระยะเวลาเริ่มทำงาน ระดับพันธมิตรของคุณจะไม่สามารถลดระดับลงได้อันเป็นผลมาจากคุณสมบัติ

ตัวอย่างที่ 1

 • ระดับพันธมิตรปัจจุบันของคุณ: พันธมิตรขั้นสูง (15 -30 ล้าน USD)
 • คุณสมบัติจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน ปริมาณการซื้อขายในช่วง 3 เดือนล่าสุดคือถัดไป :
เดือน ปริมาณการซื้อขาย
มิถุนายน 10 ล้าน USD
กรกฎาคม 5 ล้าน USD
สิงหาคม 5 ล้าน USD
รวมทั้งหมด 20 ล้าน USD
 • 20 ล้าน USD เป็นข้อกำหนดของระดับพันธมิตรขั้นสูง (15 -30 ล้านUSD)
 • ในวันที่ 1 กันยายน หลังจากการประเมินคุณสมบัติ คุณจะคงอยู่ในระดับพันธมิตรขั้นสูง
 • ในวันที่ 1 กันยายน ระยะเวลาของคุณสมบัติใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 1 กันยายน ปริมาณการซื้อขายในช่วง 3 เดือนล่าสุดของคุณคือถัดไป:
เดือน ปริมาณการซื้อขาย
กรกฎาคม 5 ล้าน USD
สิงหาคม 5 ล้าน USD
กันยายน 0 ล้าน USD
รวมทั้งหมด 10 ล้าน USD
 • เพื่อรักษาระดับปัจจุบันของคุณ - พันธมิตรขั้นสูง (15 - 30 ล้าน USD) ลูกค้าของคุณจะต้องสร้างปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ 5 ล้าน USD ในเดือนกันยายน
 • หากต้องการอัปเกรดเป็นพันธมิตรระดับถัดไป - พันธมิตรระดับซิลเวอร์ (30 - 90 ล้าน USD) ลูกค้าของคุณจะต้องสร้างปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ 20 ล้าน USD ในเดือนกันยายน

ตัวอย่างที่ 2

 • ระดับพันธมิตรปัจจุบันของคุณ: พันธมิตรขั้นสูง (15 -30 ล้าน USD)
 • คุณสมบัติจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน ปริมาณการซื้อขายในช่วง 3 เดือนล่าสุดคือถัดไป :
เดือน ปริมาณการซื้อขาย
มิถุนายน 5 ล้าน USD
กรกฎาคม 5 ล้าน USD
สิงหาคม 3 ล้าน USD
รวมทั้งหมด 13 ล้าน USD
 • เพื่อรักษาระดับปัจจุบันของคุณ - พันธมิตรขั้นสูง คุณต้องมีปริมาณการซื้อขายอย่างน้อย 15 ล้าน USD ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
 • 13 ล้าน USD เป็นข้อกำหนดของระดับพันธมิตร (0 -15 ล้าน USD)
 • ในวันที่ 1 กันยายนหลังจากการประเมินคุณสมบัติ คุณจะได้รับการลดระดับไปเป็นระดับพันธมิตร
 • ในวันที่ 1 กันยายน ระยะเวลาของคุณสมบัติใหม่จะเริ่มต้นขึ้น ปริมาณการซื้อขายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของคุณคือถัดไป:
เดือน ปริมาณการซื้อขาย
กรกฎาคม 5 ล้าน USD
สิงหาคม 3 ล้าน USD
กันยายน 0 ล้าน USD
รวมทั้งหมด 8 ล้าน USD
 • ในการอัปเกรดไปเป็นพันธมิตรระดับถัดไป - พันธมิตรขั้นสูง (15 - 30 ล้าน USD) และลูกค้าของคุณจะต้องสร้างปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ 7 ล้าน USD ในเดือนกันยายน