1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. مشارکت‌ها
  6. >
  7. کد شریک چیست؟

کد شریک چیست؟

کد شریک یک کد حروف عددی در انتهای لینک شریک شما است. شرکا می توانند از آن برای جذب مشتری، مشابه لینک شریک، استفاده کنند. مشتریان می توانند آن را در قسمت "کد شریک (اختیاری)" در صفحه ثبت نام هنگام ایجاد Back Office تحت یک شریک خاص وارد کنند.

لینک شریکتان را بیابید.

کد شریک را می توان در صفحه داشبورد در قسمت شریک در Back Office پیدا کرد.

Image

ثبت نام با استفاده از کد شریک

هنگامی که مشتریان برای ثبت Back Office خود در JustMarkets روی پیوند شریک کلیک می کنند، می توانند کد شریک را برای اعتبار بخشیدن به مشارکت وارد کنند. با این حال، این اختیاری است، مشتری می تواند بدون وارد کردن کد شریک به ثبت نام ادامه دهد. اگر کد شریک خالی بماند، Back Office تحت شریکی که پیوند شریک او استفاده شده است ثبت می شود.

Image

توجه:

  • این فیلد اختیاری است، بنابراین مشتریان می توانند انتخاب کنند که آن را خالی بگذارند.
  • اگر کد شریک نامعتبر وارد شود، سیستم یک پیغام خطا نشان می دهد. مشتریان می توانند کد را نادیده گرفته و بدون آن ثبت نام کنند.

استفاده از لینک شریک و کد شریک متعلق به دو شریک مختلف

اگر مشتری روی لینک شریک کلیک کند تا برای ثبت نام به وب سایت JustMarkets برود و کد شریک دیگری را در فرم ثبت نام وارد کند - Back Office تحت شریکی که کد شریک او وارد شده است ثبت می شود. اگر کد شریک خالی بماند، Back Office تحت شریکی که لینک شریک او استفاده شده است ثبت می شود.