1. หน้าหลัก
  2. >
  3. คำถามที่พบบ่อย
  4. >
  5. พันธมิตร
  6. >
  7. รหัสพันธมิตรคืออะไร?

รหัสพันธมิตรคืออะไร?

รหัสพันธมิตรเป็นรหัสตัวอักษรผสมตัวเลขที่ส่วนท้ายของลิงค์พันธมิตรของคุณ พันธมิตรสามารถใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า และคล้ายกับลิงค์พันธมิตร ลูกค้าสามารถป้อนรหัสนี้ได้ในช่อง “รหัสพันธมิตร (ไม่บังคับ)” ในหน้าการลงทะเบียนในขณะที่กำลังสร้างหน้า Back Office ภายใต้พันธมิตรที่ต้องการ

ค้นหารหัสพันธมิตรของคุณ

รหัสพันธมิตรสามารถพบได้ในหน้าแดชบอร์ดในพื้นที่พันธมิตรใน Back Office

Image

การลงทะเบียนโดยใช้รหัสพันธมิตร

เมื่อลูกค้าคลิกลิงค์พาร์ทเนอร์เพื่อลงทะเบียนในหน้า Back Office กับ JustMarkets ลูกค้าสามารถป้อนรหัสพันธมิตรเพื่อตรวจสอบความเป็นพันธมิตรได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นทางเลือก ลูกค้าสามารถลงทะเบียนต่อไปได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสพันธมิตร หากรหัสพันธมิตรถูกปลอ่ยเว้นว่างไว้ในหน้า Back Office จะถูกลงทะเบียนภายใต้พันธมิตรที่ลิงค์พันธมิตรถูกใช้

Image

หมายเหตุ:

  • ช่องนี้เป็นตัวเลือก ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกเว้นว่างได้
  • หากป้อนรหัสพันธมิตรไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถข้ามรหัส และลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องใช้รหัส

การใช้ลิงค์พันธมิตร และรหัสพันธมิตรที่เป็นของพันธมิตรสองรายแตกต่างกัน

หากลูกค้าคลิกที่ลิงค์พันธมิตรเพื่อไปยังเว็บไซต์ JustMarkets สำหรับทำการลงทะเบียน โปรดป้อนรหัสพันธมิตรของพันธมิตรรายอื่นลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากนั้นในหน้า Back Office จะถูกลงทะเบียนภายใต้พันธมิตรที่ใช้รหัสพันธมิตรที่ถูกป้อน หากรหัสพันธมิตรถูกปลอ่ยเว้นว่างไว้ในหน้า Back Office จะถูกลงทะเบียนภายใต้พันธมิตรที่ลิงค์พันธมิตรถูกใช้