1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. مشارکت‌ها
  6. >
  7. دوره ارتقا

دوره ارتقا

پس از اینکه شریک اولین مشتری را جذب کرد، دوره ارتقا فعال می شود.

دوره ارتقا - این دوره ای است که در آن نتایج حجم معاملات در 3 ضرب می شود. یعنی شما می توانید 3 برابر سریعتر به سطوح بالا برسید. دوره ارتقا 3 ماه تقویمی طول می کشد. اگر دوره ارتقا در اواسط ماه فعال شده باشد، ممکن است ماه اول پر نباشد.

در طول دوره ارتقا:

  • فقط ارتقا سطح امکان پذیر است، شما از کاهش رتبه در امان هستید.
  • در ناحیه پیشرفت صلاحیت شریک ، بنر "تقویت ۳ برابری" نمایش داده می شود و حجم معاملات در 3 ضرب می شود.
Image
  • پس از پایان دوره ارتقا، حجم معاملات دیگر در 3 ضرب نمی شود، فقط حجم معاملات واقعی انجام شده توسط مشتریان شریک محاسبه می شود.

توجه: حجم معاملات ضرب در 3 را فقط می توان در صفحه پیشرفت صلاحیت در صفحه داشبورد مشاهده کرد. همه گزارش های دیگر فقط حجم معاملات واقعی انجام شده توسط مشتریان شریک را نشان می دهد.