اخبار ما

تغییرات در برنامه ترید از 26 مارس 2023

 – 2023/03/21

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که برنامه معاملات در 26 مارس 2023 تغییر خواهد کرد.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
ابزار (GMT+3) از 2023/03/26
دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
FX
00:01 – 23:59
Metals
01:00 – 23:59
US Shares
16:30 – 22:59
BRENT
03:00 – 23:59
WTI, XNGUSD
01:00 – 23:59
شاخص ها (به جز ES35)
01:00 – 23:59
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
تیم JustMarkets