اخبار ما

زمان بندی ترید برای ژانویه

 – 2022/12/29

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
2023 ژانویه 02, دوشنبه
Oil - بسته شده
Indices - بسته شده
Metals - بسته شده
US Shares - بسته شده
2023 ژانویه 03, سه شنبه
Indices:
UK100, EU50, DE40, CHA50, IND50 - 03:00-00:00
FR40 - 09:00-00:00
HK50 - 03:15-00:00
16 ژانویه 2023، دوشنبه
Metals -زودترین زمان بستن 21:15
Oil - زودترین زمان بستن 21:15
US Shares - بسته شده
Indices:
JP225, US30, US100, US500 - زودترین زمان بستن 20:00
20 ژانویه 2023، جمعه
HK50 - زودترین زمان بستن 21:00
23 ژانویه 2023، دوشنبه
HK50 - closed
24 ژانویه 2023، سه شنبه
HK50 - closed
25 ژانویه 2023، چهارشنبه
HK50 - بسته شده
AU200 - 00:50-23:00
26 ژانویه 2023، پنجشنبه
HK50 - آخرین زمان باز بودن 03:15
AU200 - آخرین زمان باز بودن 08:10

ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets