اخبار ما

زمان بندی ترید برای اکتبر

 – 2022/09/28

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
2022 اکتبر 04, سهشنبه
HK50 - بسته شده
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+3).
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets