اخبار ما

JustMarkets Copytrading برای شرکای IB پرداختی جدید بالاتری را ارائه می‌کند

 – 2022/10/03

مشتریان گرامی!

ما پرداختی شرکای IB را که مشتریان را به صورت سرمایه‌گذار به خدمات JustMarkets Copytrading جلب می‌کنند، افزایش داده‌ایم!

اینک، قیمت شرکا طبق شرایط موجود دربرنامه IB خواهد بود و می‌تواند در هر دسته تا $10 هم برسد. به علاوه، می‌توانید ماهانه تا $ 2000 درآمد مازاد به عنوان بخشی ازبرنامه پاداش IBکسب کنید.

ما به ارتقای مداوم خدمات JustMarkets Copytrading توجه ویژه داریم و تیم توسعه ما در جهت تهیه شرایط مناسب و شفاف برای سرمایه‌گذاران و تاجران ما تلاش می‌کند.

مهم! پرداختی‌ها با قیمت جدید از 1 اکتبر 2022 خواهد بود. قیمت‌های جدید هم شامل سرمایه‌گذارانی خواهد بود که به تازگی جذب شده‌اند و هم سرمایه‌گذارانی که از قبل رجوع کرده‌اند.

لطفاً بازخورد خود از برداشتتان را نسبت به کاری کرده‌ایم، با ما در میان بگذارید! این کار به ما کمک می‌کند تا تمام نیازها و خواسته‌های‌تان را برآورده کنیم.

با کمال احترام،
تیم JustMarkets