اخبار ما

تغییرات در برنامه ترید از 30 اکتبر 2022

 – 2022/10/26

مشتریان عزیز

بدلیل تغییر ساعت در اروپا ( در 31 اکتبر، 2022 ) زمان بندی ترید تغییر خواهد کرد. لفا برنامه زمان بندی جدید را در ذیل بیابید:

ابزار (GMT+2) از 2022/10/30
2022/10/30 2022/10/31 2022/11/01 2022/11/02 2022/11/03 2022/11/04
یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
FX 23:00 – 00:00 00:00 – 00:00 00:00 – 23:00
Metals
00:00 – 23:00
EU Shares
09:00 – 17:30
US Shares
15:30 – 22:00
BRENT
02:00 – 23:00
WTI,XNGUSD
00:00 – 23:00
شاخص ها (به جز ES35)
00:00 – 23:00
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
تیم JustMarkets