اخبار ما

زمان بندی ترید برای فوریه

 – 2024/02/07

مشتریان عزیز!

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی تغییراتی خواهد داشت.
کلیه تغییرات در جلسات معاملاتی در زیر ارائه شده است:

جمعه, 09 فوریه 2024
HK50 - زودترین زمان بستن 06:00

دوشنبه, 12 فوریه 2024
HK50 - بسته شده

سهشنبه, 13 فوریه 2024
HK50 - بسته شده

چهار شنبه, 14 فوریه 2024
HK50 - آخرین زمان باز بودن 03:15

دوشنبه, 19 فوریه 2024
US Shares - بسته شده
Metals - زودترین زمان بستن 21:15
Oil - زودترین زمان بستن 21:15
Indices:
JP225, US30, US100, US500 - زودترین زمان بستن 20:00

ساعات کاری بازار فارکس و جلسات معاملاتی اینجا فهرست شده است.
لطفاً این اطلاعات را هنگام معامله در نظر بگیرید. ما برای شما معاملات سودآور آرزو می کنیم!
با احترام،
تیم JustMarkets