اخبار ما

زمان بندی ترید برای نوامبر

 – 2023/11/13

مشتریان عزیز!

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی تغییراتی خواهد داشت.
کلیه تغییرات در جلسات معاملاتی در زیر ارائه شده است:

پنجشنبه 23 نوامبر 2023
US Shares: - بسته شده
Metals: - زودترین زمان بستن 20:15
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - زودترین زمان بستن 20:00
HK50  - زودترین زمان بستن 21:00
AU200, CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - زودترین زمان بستن 23:00

جمعه 24 نوامبر 2023
US Shares: - زودترین زمان بستن 20:00
Metals: - زودترین زمان بستن 20:30
Oil: - زودترین زمان بستن 20:30
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - زودترین زمان بستن 20:15
HK50  - زودترین زمان بستن 21:00
AU200, CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - زودترین زمان بستن 23:00

ساعات کاری بازار فارکس و جلسات معاملاتی اینجا فهرست شده است.
لطفاً این اطلاعات را هنگام معامله در نظر بگیرید. ما برای شما معاملات سودآور آرزو می کنیم!
با احترام،
تیم JustMarkets