اخبار ما

ضریب اهرم برای XAG/EUR، XAU/EUR، XAU/AUD افزایش یافت.

 – 2023/11/09
مشتریان عزیز!
مفتخریم به اطلاع شما برسانیم که از 18 نوامبر، JustMarkets گزینه های اهرمی پیشرفته را برای مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی فلزات گرانبها معرفی خواهد کرد.
این بهروزرسانی گواهی بر تعهد ما برای ارائه شرایط تجاری انعطافپذیری است که با استراتژیهای سرمایهگذاری شما همخوانی دارد.

تنظیمات اهرمی جدید:

  • XAG/EUR: تا 1:3000
  • XAU/EUR: تا 1:3000
  • XAU/AUD: تا 1:3000
با JustMarkets پتانسیل ارتقا یافته را در آغوش بگیرید - جایی که فرصت های تجاری شما در حال گسترش است.

با احترام،
تیم JustMarkets