اخبار ما

زمان بندی ترید برای جولای

 – 2023/06/29

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:

2023 جولای 03, دوشنبه
US Shares - زودترین زمان بستن 20:00
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - زودترین زمان بستن 20:15

2023 جولای 04 ,سه شنبه
US Shares - بسته شده
Metals - زودترین زمان بستن 21:15
Oil - زودترین زمان بستن 21:15
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - زودترین زمان بستن 20:00

لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets