Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

در حال حاضر معرفی یک دوست بخشی از برنامه شریک IB است.

 – 2023/06/15
Major Improvements to Our Trading Infrastructure
مشتریان عزیز!
در JustMarkets، ما متعهد به ارائه یک تجربه استثنایی برای مشتریان و شرکای خود هستیم. بهعنوان بخشی از تلاشهای مداوم خود برای ارتقای پیشنهاداتمان، در حال ادغام برنامه ارجاع یک دوست در برنامه شریک IB خود هستیم.
همراه با ادغام برنامه RaF، مشتریان خود را تشویق می کنیم تا مزایای تبدیل شدن به یک معرف کارگزار را کشف کنند. به جای یک بار پاداش 50 دلاری برای هر دوست ارجاع شده، برنامه شریک IB به شما امکان می دهد تا برای هر لات معامله شده توسط مراجعین خود تا 10 دلار کمیسیون دریافت کنید.
مزایای اصلی:
  • 3 سطح مشارکت با حداکثر پرداخت تا 10 دلار برای هر لات معامله شده.
  • پرداخت کمیسیون هر ساعت.
  • امکان تنظیم تخفیف برای ارجاعات شما.
  • دسترسی به مواد تبلیغاتی.
  • پشتیبانی 24 ساعته از متخصصان ما.
بیشتر بدانید اینجا.
لطفاً توجه داشته باشید، مشتریانی که قبل از بهروزرسانی از طریق پیوند ارجاع یک دوست ثبت نام کردهاند، فرصتی برای برآورده کردن الزامات برنامه RaF خواهند داشت. کسانی که پس از به روز رسانی ثبت نام کرده اند به عنوان مشتریان ثبت نام شده تحت برنامه IB در نظر گرفته می شوند.
با احترام،
JustMarkets تیم