Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

برنامه معاملات برای ماه ژوئن

 – 2023/06/08

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:

دوشنبه 12 ژوئن 2023
AU200 - آخرین زمان باز بودن 10:10

دوشنبه 19 ژوئن 2023
US Shares - بسته شده
Metals - زودترین زمان بستن 20:15
Oil - early closed 20:15
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - زودترین زمان بستن 20:00

چهارشنبه 21 ژوئن 2023
HK50 - زودترین زمان بستن 22:00

پنجشنبه 22 ژوئن 2023
HK50 - بسته شده

جمعه 23 ژوئن 2023
HK50 - آخرین زمان باز بودن 04:15

لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets