اخبار ما

بیانیه شرکت در مورد جنگ در اوکراین

 – 2022/03/02

مشتریان عزیز JustMarkets

در شش روز گذشته، ما با وحشت جنگ واقعی در اوکراین و عواقب تجاوز نظامی ارتش روسیه تحت حمایت رژیم نامشروع بلاروس علیه دولت مستقل اوکراین را نظاره گر بوده ایم.

همه ما از این اقدام آشکار تروریستی شوکه شده ایم. حتی اکنون که این کلمات را می خوانید، ارتش روسیه شهرهای اوکراین را بمباران می کند، موشک هایی را به ساختمان های غیرنظامی پرتاب می کند، گلوله باران می کند و از MLRS برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی کیف، خارکف، سومی، خرسون، ماریوپل، چرنیهیو و ده ها شهر دیگر در این کشور مثل زاپوریژژیا، دونتسک، لوهانسک، چرکاسی، استان میکولایف استفاده می کند. این نسل کشی مردم اوکراین است. سلاح های روسی به خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، مهدکودک ها ضربه می زند. تلفات بین غیرنظامیان و کودکان وجود دارد.
شرکت و تیم ما این تهاجم، تجاوز نظامی به اوکراین و اقدامات نسل کشی که به طور سیستماتیک علیه غیرنظامیان انجام شده را به شدت محکوم می کنند.
در عین حال، ما عزم و استقامت مدافعان اوکراینی را تحسین می کنیم - هر مرد و زنی که در برابر این تهاجم برای محافظت از خانه ها، خانواده ها و فرزندان خود می ایستد. آنها قهرمانان واقعی هستند! اما آنها نه تنها از اوکراین محافظت می کنند. آنها از کل جهان متمدن و دموکراتیک در برابر امپراتوری شیطانی محافظت می کنند. و آنها به حمایت ما نیاز دارند.
اولاً، شرکت ما تصمیم گرفته که کلیه روابط با مشتریان دولت روسیه و بلاروس را خاتمه دهد. افتتاح حساب های جدید برای مشتریان این کشورها ممنوع است.
علاوه بر این، شرکت ما تصمیم گرفت را برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین اهدا کند. اوکراین نباید در این مبارزه تنها باشد.
و شما همچنین می توانید همین کار را انجام دهید. در زیر جزئیات دو حساب برای کمک مالی برای حمایت از اوکراین آمده است. یکی برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین و دیگری برای کمک های بشردوستانه به اوکراینی هایی که تحت تأثیر تجاوز روسیه قرار گرفته اند.
از اوکراین حمایت کنید از صلح حمایت کنید! از آینده جهان حمایت کنید! جنگ در اوکراین را متوقف کنید!
 • img:
  • img
  • Number: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
  • img
  • Wallet address: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
  • img
  • Wallet address: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
 • برای حواله های دلاری:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 400807238
  • BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
  • BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
  • ABA 0210 0002 1
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های یورویی:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
  • IBAN DE05504000005040040066
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
  • BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
  • BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
 • برای حواله های پوندی:
  • BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
  • SORT CODE: 60-92-42
  • ACCOUNT NUMBER: 0080033041
  • GB52CHAS60924280033041
  • REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 47330992708
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
  • BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
 • برای حواله های فرانک سوییس:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572
  • IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
  • BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
  • BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های دلار استرالیا:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 81753-2
  • BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
  • BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های یوان:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6
  • BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
  • BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 21, Hong Kong
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های دلار کانادا:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166
  • BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto
  • BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های ین ژاپن:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 653-0430048
  • BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo
  • BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های زلوتی لهستان:
  • BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002
  • BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego
  • BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
 • برای حواله های یورویی:
  • BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
  • BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
  • IBAN DE05504000005040040066
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
  • BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
  • BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
 • برای حواله های دلاری:
  • BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukrain
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
  • ACCOUNT NUMBER: 400807238
  • BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
  • BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
  • ABA 0210 0002 1
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
  • PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
 • برای حواله های پوندی:
  • BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
  • SORT CODE: 60-92-42
  • ACCOUNT NUMBER: 0080033041
  • GB52CHAS60924280033041
  • REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
  • BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
  • BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
  • BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
  • BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
  • BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK